svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 35 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 626,896 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 35 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 626,896 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 35 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 22,703,569 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 648,674 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 626,896 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 24 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 626,896 โดส

เข็มหนึ่ง 256,541 โดส

เข็มสอง 369,868 โดส

เข็มสาม 487 โดส

วัคซีนรายวัน เปิดประเทศ

เหลือที่ต้องฉีดอีก 22,703,569 โดส ภายใน 35 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 648,674 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 626,896 โดส

related