svasdssvasds

"แบงก์ชาติ" ชี้ เจ้าหนี้-ลูกหนี้ หามาตรการประนอมหนี้ร่วมกัน ฝ่าจุดต่ำสุด

"แบงก์ชาติ" ชี้ เจ้าหนี้-ลูกหนี้ หามาตรการประนอมหนี้ร่วมกัน ฝ่าจุดต่ำสุด

แบงก์ชาติ แนะนำให้เจ้าหนี้ แบงก์ สถาบันการเงิน กับลูกหนี้ หันหน้าคุยกันหามาตรการประนอมหนี้ร่วมกัน ฝ่าจุดต่ำสุดวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้ พร้อมแนะการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนไป

แบงก์ชาติอยากให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หาทางออกร่วมกัน

'นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ' ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แบงก์ชาติ กล่าวในงานบรรยายพิเศษ ในหัวข้อมาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยุคโควิดงานประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า อยากให้เจ้าหนี้ กับลูกหนี้ เดินหน้าเข้ามาคุยกัน และหาทางออกร่วมกันในการหามาตรการประนอมหนี้ เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 และฝ่าจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจไทยไปให้ได้ เพราะตอนนี้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกันหมด

นอกจากหามาตรการประนอมหนี้ร่วมกันแล้ว จะต้องมีการปรับตัวใน 2 มิติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ คือ

1.เศรษฐกิจดิจิทัล มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเตรียมความพร้อมในการรองรับกระแสดิจิทัล

2. ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้

โควิด-19ทำคนไทยเป็นหนี้มากขึ้น โควิด-19ทำคนไทยเป็นหนี้มากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

• พาดู 3 มุมมอง ขยายเพดานหนี้สาธารณะ 70% ดีหรือไม่ดียังไง ? หลังจากนี้ไป     

• ทางออกแก้หนี้ช่วงโควิด-19 หากธุรกิจไปไม่รอด ต้องพึ่งหมอหนี้เพื่อประชาชน

• โควิด-19 ยืดเยื้อ ระเบิดเวลา...หนี้ครัวเรือนไทย คนไทยเป็นหนี้อะไรมากสุด ?

แนะประชาชนสำรองเงินในอนาคต

ทั้งนี้นอกจากมาตรการประนอมหนี้ร่วมกันแล้ว ลูกหนี้ หรือประชาชนต้องเตรียมรับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และต้องวางแผนดังนี้

-วางแผนทางการเงินให้

-เตรียมเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉิน

-จะต้องเรียนรู้ทางการเงินมากขึ้น

-เพิ่มความสำคัญกับกระแสดิจิทัล

-พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในโลกใหม่

related