svasdssvasds

สายด่วนน้ำท่วม รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน ช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สายด่วนน้ำท่วม รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน ช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สายด่วนน้ำท่วม รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน ช่วยเหลือ ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในทุกจังหวัด เปิดสายรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

อุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดยังหนัก อาทิ ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, อยุธยา, ลพบุรี, โคราช ฯลฯ สปริงออนไลน์ ขอเป็นสื่อกลางรวมเบอร์โทรศัพท์ สายด่วนน้ำท่วม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อทุกหน่วยงานเพื่อแจ้งดเหตุได้ ดังนี้

  • โทร. 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

  • โทร. 1669 สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-สพฉ.

  • โทร.1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่ว ไฟดูดน้ำท่วม (ดูแลพื้นที่ทั่วประเทศ)

  • โทร.1130 การไฟฟ้านครหลวง แจ้งไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่ว ไฟดูดน้ำท่วม (ดูแลพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

  • โทร. 02-248-5115 ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สายด่วนน้ำท่วม โทรเบอร์นี้ ช่วยเหลือ 24 ชม.

  • โทร. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน โทรแจ้งขอน้ำกินใช้ อุปโภค บริโภค รับเรื่องตลอด 24 ชม.
  • โทร. 1586 , 1146 กรมทางหลวง เช็คเส้นทาง ถนนขาด ข้อมูลน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก
  • โทร. 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
  • หรือ โทร. 191 แจ้งเหตุ ร้องทุกข์ ช่วยเหลือน้ำท่วม

 

 

related