svasdssvasds

รวม "สินเชื่อช่วยน้ำท่วม" ซับน้ำตาผู้เดือดร้อน ส่องดูแบงก์ไหน ช่วยอะไร ?

รวม "สินเชื่อช่วยน้ำท่วม" ซับน้ำตาผู้เดือดร้อน ส่องดูแบงก์ไหน ช่วยอะไร ?

หลายครัวเรือนกำลังเดือนร้อนจากน้ำท่วม วันนี้จะพาส่อง "สินเชื่อช่วยน้ำท่วม" ที่แบงก์ สถาบันการเงิน ออกมาช่วยผู้เดือดร้อน ส่องดูแบงก์ไหน ช่วยอะไร ? เผื่อใครจะขอความช่วยเหลือ หรือมีญาติเดือดร้อนลองติดต่อได้

ปี2564 นับว่าเป็นปีที่ประเทศไทย และเศรษฐกิจไทยเจอกับปัจจัยเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย ล่าสุดหลายพื้นที่ก็ต้องมาเจอน้ำท่วมซ้ำเติมไปอีก จึงทำให้เงินในกระเป๋าประชาชนลดน้อยถอยลงไปเรื่อย ๆ ล่าสุดก็เห็นมีหลายแบงก์ หลายสถาบันการเงิน เร่งผุดมาตรการสินเชื่อช่วยน้ำท่วม มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้ว

วันนี้ #สปริงนิวส์ ได้รวบรวมสินเชื่อช่วยน้ำท่วม มาฝากแบบสรุปให้เผื่อใครได้รับผลกระทบ หรือมีญาติในพื้นที่น้ำท่วมจะเข้าร่วมรับการช่วยเหลือก็สามารถเข้าร่วมได้เลย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินเชื่อช่วยน้ำท่วมของธนาคารออมสิน 3 มาตรการ ช่วยลูกค้า

1.สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

-วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก

-อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-5 =0.85% ต่อเดือน

-ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก

-ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 - 5 ปี

-กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

2.สินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

-วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

-อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50%

-อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี

-ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

-ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

3.สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

-วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก

-อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 = MRR 0.75 % ต่อปี

-ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

 -ช่องทางการขอรับสินเชื่อ สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ GSB Contact Center โทร.1115

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

• โรคติดต่อช่วงน้ำท่วม หน้าฝนต้องระวัง     

• หอการค้าไทย ห่วงน้ำท่วมปี2564 ทุบเศรษฐกิจไทย ซ้ำเติมโควิด-19

• น้ำท่วมปี2554 บทเรียนราคาแพงทุบเศรษฐกิจ หวั่นน้ำท่วมปี2564 จะซ้ำรอย !

รวม \"สินเชื่อช่วยน้ำท่วม\" ซับน้ำตาผู้เดือดร้อน ส่องดูแบงก์ไหน ช่วยอะไร ?

สินเชื่อช่วยน้ำท่วม ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัด7มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม หรือสร้าง และจ่ายสินไหม

1. ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก

2.ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 1 ปีแรก

3.ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด

4.ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

5. หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี

6. ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร

7. ให้พิจารณาสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรณีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี

-ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000

รวม \"สินเชื่อช่วยน้ำท่วม\" ซับน้ำตาผู้เดือดร้อน ส่องดูแบงก์ไหน ช่วยอะไร ?

สินเชื่อช่วยน้ำท่วม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

-ติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินได้ที่ ไอแบงก์ สาขาที่ได้ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

-สอบถามรายละเอียดได้ที่ ibank call center 1302

สินเชื่อช่วยน้ำท่วม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

-ขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยออกไปสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ

-สินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท 

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน

-ตั้งแต่เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

-ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นภายในครัวเรือน

-ติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555

.

สินเชื่อช่วยน้ำท่วม SME D Bank ออก 2 มาตรการด่วน ช่วย SMEs

-มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term loan) ให้สิทธิพักชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

-สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการให้มีเงินทุนไปฟื้นฟูและหมุนเวียนในกิจการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย

รวม \"สินเชื่อช่วยน้ำท่วม\" ซับน้ำตาผู้เดือดร้อน ส่องดูแบงก์ไหน ช่วยอะไร ?

 

 

related