Spring News

องค์การเภสัชกรรม เบรก walk in ซื้อ ATK 40 บาท จำกัดได้แค่ 1 กล่องต่อคน

05 ต.ค. 2564 เวลา 1:24 น. 3.1k

องค์การเภสัชกรรม(GPO) จำหน่าย "ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย" สำหรับประชาชน ใช้ตรวจเอง 1 กล่องต่อคน เริ่ม 18 ตุลาคมนี้

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้จัดทำ “โครงการ ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” เพื่อให้คนไทยเข้าถึง ATK คุณภาพตามาตรฐาน อย. ในราคาที่เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงได้  อีกทั้งเป็นหนึ่งในกลไกตลาด ที่ช่วยให้ราคา ATK ถูกลง และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด19 ให้ครอบคลุมที่สุด โดยองค์การเภสัชกรรม จัดหาและจำหน่าย ATK ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยจำหน่ายผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขาทั่วกรุงเทพ ในระยะแรก ทำการจัดหามาจำนวน 2 ล้านชุด เป็นผลิตภัณฑ์ ATK  ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ วันที่ 18 ตุลาคม นี้ ราคาชุดละ 40 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าท้องตลาดในขณะนี้ค่อนข้างมาก  ซึ่งหลังจากนี้หากมีความต้องการเพิ่มขึ้น องค์การฯจะทำการจัดหาเพิ่ม เพื่อนำมาจำหน่ายต่อไป อีกทั้งในอนาคตจะมีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วย

ทั้งนี้ มีจำหน่ายที่ ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม 8 สาขา  ดังนี้ (1) สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี  โทร.0-2203-8847 และ 0-2203-8849   (2) สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2222-5931 และ 0-2225-6367  (3)สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร. 0-2412-9377 (4) สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2282-0729  (5) สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมืองโทร.0-2536-3526 และ 0-2536-4086 (6) สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร.0-2951-0925 และ 0-2590-6034  (7)สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2354-9061 (8)สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร. 0-2143-8768 หากประชาชนมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1648 ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ