svasdssvasds

ปภ. แจ้งเตือน 14 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 6-10 ต.ค.

ปภ. แจ้งเตือน 14 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 6-10 ต.ค.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 14 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและสถานการณ์น้ำล้นทางระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค. เตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 7 ต.ค. 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติว่า ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2564 ดังนี้

-พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม และน้ำท่วมฉับลพัน ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

-พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ ได้แก่ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชบุรี ลำตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี และแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุ เสี่ยงน้ำล้นทางระบายน้ำล้น อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด จังหวัดราชบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำคลองหยา และอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กอปภ.ก.จึงได้แจ้งให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าผ่านกลไกการสื่อสารแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ท้ายนี้ หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

related