svasdssvasds

เปิด 6 ข้อสินเชื่อเป็นธรรม ที่ประชาชนควรรู้ !

เปิด 6 ข้อสินเชื่อเป็นธรรม ที่ประชาชนควรรู้ !

พามารู้จัก 6 ข้อสินเชื่อเป็นธรรม ที่ประชาชนควรรู้ ! ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือถึงสถาบันการเงินไป เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้คนในช่วงนี้ขาดสภาพคล่องจากโควิด-19

โควิด-19ยังทำการเงินคนชักหน้าไม่ถึงหลัง

ช่วงนี้หลายคนขาดรายได้จากพิษโควิด-19 หลายคนตกงานไม่มีรายได้ ต้องหาทางรอดเพื่อหาเงินสดมาหมุนใช้จ่ายหนี้ ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้รอดช่วงนี้ไปให้ได้ ทางเลือกหนึ่งที่คนมักทำกันคือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่เมื่อไปขอสินเชื่อมาแล้วก็ต้องผ่อนคืนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ บางคนขาดสภาพคล่องขีดความสามารถในการใช้หนี้ลดลง และบางครั้งเสี่ยงต่อการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม

โควิด-19ยังทำคนขาดสภาพคล่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

• รวม "สินเชื่อช่วยน้ำท่วม" ซับน้ำตาผู้เดือดร้อน ส่องดูแบงก์ไหน ช่วยอะไร ?     

• เกณฑ์ใหม่ทวงหนี้สินเชื่อทะเบียนรถ มีข้อดี ข้อเสีย กับลูกหนี้อย่างไร ?

• คนชักหน้าไม่ถึงหลัง ! แห่นำรถแลกเงินสด เปิด 8 ความรู้สินเชื่อรถยนต์แลกเงิน

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือเวียนให้สถาบันการเงินถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเป็นธรรม โดยหลักเกณฑ์ขงของแบงก์ชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสินเชื่อที่ใช้กำกับดูแลซึ่งจะเน้นหลักการให้สินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อให้กับผู้ให้สถาบันการเงินนำไปปรับใช้ในการดูแลลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ #สปริงนิวส์ จะมาสรุปให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ ว่าสินเชื่อเป็นธรรม สิ่งที่ประชาชนควรรู้มีอะไรบ้าง ? 6ข้อควรรู้ตามรายละเอียด ดังนี้

เปิด 6 ข้อสินเชื่อเป็นธรรม ที่ประชาชนควรรู้

6 ข้อสินเชื่อเป็นธรรมที่ควรรู้

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ จะต้องมีเงื่อนไขราคาสอดคล้องกับความเสี่ยง รูปแบบการให้สินเชื่อเหมาะสม

2.การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ต้องมีการประเมินราคาหลักประกันที่เหมาะสม แจ้งสิทธิของลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน

3.มีการควบคุม ดูแลการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสม

4. เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการจ่ายชำระหนี้คืน

5. ดูแลการดำเนินคดีกับลูกหนี้ให้เป็นธรรม

6. ต้องมีการแจ้งข้อมูลการโอนขายหนี้ให้ลูกหนี้อย่างครบ

อย่างไรก็ตามสาระสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สถาบันการเงินจะพิจารณารูปแบบการผ่อนชำระ หนี้โดยให้ลูกหนี้ได้รับสิทธิเทียบเท่าให้ดีกว่าผู้บริการเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกหนี้ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

related