svasdssvasds

รัฐเร่งมาตรการการเงิน ช่วย SMEs ผู้มีรายได้น้อย จากผลกระทบโควิด-19

รัฐเร่งมาตรการการเงิน ช่วย SMEs ผู้มีรายได้น้อย จากผลกระทบโควิด-19

ธุรกิจ SMEs ผู้มีรายได้น้อย ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องเร่งช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ ล่าสุดให้ธนาคารออมสินลุย 5 มาตรการช่วยธุรกิจฝ่าโควิด-19 อนุมัติสินเชื่อกว่า 4 แสนล้าน ดันเศรษฐกิจไทยฟื้นปลายปี2564

โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า รัฐกำลังเดินหน้ามาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  จากที่ได้ให้สถาบันทางการเงินของรัฐ ออกมาตรการสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ เพื่อรักษาการจ้างงาน บรรเทาภาระหนี้สินประชาชน  ซึ่งผลการดำเนินการมาตรการเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ

SME ยังรอมาตรการการเงินรัฐช่วยเหลือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

• ศบศ. ไฟเขียวต่อลมหายใจ จ้างงานเอสเอ็มอี 3 เดือน จ่ายหัวละ 3,000 บาท/เดือน     

• "กรุงไทย" ขานรับธปท. พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยเอสเอ็มอี-รายย่อย ปิดกิจการ

• ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ เดินเครื่องมาตรการฟื้นฟูเอสเอ็มอี อัดซอฟต์โลนเพิ่ม

เปิด 5 มาตรการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ได้ให้ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการภายใต้  5 มาตรการสำคัญ ได้แก่

 1. มาตรการเติมเม็ดเงิน เสริมสภาพคล่อง 

2. มาตรการพักชำระหนี้ และชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย

3. มาตรการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบที่มีต้นทุนต่ำลงและเป็นธรรม

 4. มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

5. มาตรการฟื้นฟู-สร้างงานสร้างอาชีพ

อย่างไรก็ตามทั้งนี้ 5 มาตรการของธนาคารออมสิน เป็นมาตรการด้านการเงิน ที่ต้องการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ เป็นรัฐกลไกในการเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ เพื่อรักษาการจ้างงาน ประคับประคองกิจการให้เดินหน้าต่อไป ทั้งนี้คาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะออกมาเพิ่มเติม จะส่งผลให้ทิศทางทางเศรษฐกิจของไทยกลับมาคึกคักตั้งแต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2564

 

 

 

 

 

 

related