svasdssvasds

เปิด 6 ประเทศ ที่เคยบริจาค-แลกเปลี่ยน "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" ให้กับไทย

เปิด 6 ประเทศ ที่เคยบริจาค-แลกเปลี่ยน "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" ให้กับไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้หลายประเทศที่มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ได้มีการบริจาคและแลกเปลี่ยนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยให้มีวัคซีนที่นำมาใช้ในการฉีดครอบคลุต่อประชากรในประเทศ จะมีทีไหนบ้าง?

บ่อยครั้งที่ประเทศไทยได้รับการบริจาควัคซีนจากต่างประเทศ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางของรัฐบาลไทย ที่เปิดรับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอในการฉีดครอบคลุมประชากรในประเทศ อีกทั้งยังเป็นภาพสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศที่ร่วมบริจาคอีกด้วย  วันนี้ SPRiNG จึงได้รวบรวบประเทศที่เคยบริจาคและแลกเปลี่ยนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กับไทย จะมีที่ไหนบ้าง? ตามมาดูกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ประเทศที่บริจาควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กับประเทศไทย

 

  • ประเทศญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นประเทศคู่บุญที่มีการส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยบ่อยครั้ง ซึ่งล่าสุดได้มีการส่งมอบ "วัคซีนแอสตร้าซิเนก้า" ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีกจำนวน 345,210 โดส ถือว่าเป็นล็อตที่ 4 ที่มีการส่งมอบวัคซีนให้กับไทย โดยวัคซีนโควิด-19ที่ประเทศญี่ปุ่นเคยบริจาคให้ไทยจนถึงขณะนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,043,100 โดส เลยทีเดียว

 

  • ประเทศอังกฤษ ได้มีการบริจาควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 415,000 โดส ซึ่งส่งมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา ประมาณ 22.00 น. 

 

  • ประเทศเยอรมนี โดยรัฐบาลเยอรมนีได้มีการตกลงบริจาควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 347,000 โดส ให้กับประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมาถึงประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ และนอกจากนี้ประเทศเยอรมนี ยังได้มีการมอบยารักษาโควิด-19 จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งส่งมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64

 

  • ประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการบริจาควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กับไทย จำนวน 470,000 โดส ซึ่งส่งถึงไทยเมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้ บริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประเทศอื่นโดยตรง  

ประเทศที่เคยแลกเปลี่ยนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กับประเทศไทย

 

  • ประเทศสิงคโปร์ ได้มีแลกเปลี่ยนวัคซีนแอสตราเซเนก้า จำนวน 122,400 โดส การแลกเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19  ของทั้งสองประเทศ บนหลักการว่าไทยจะส่งมอบวัคซีนคืนแก่สิงคโปร์ในภายหลัง นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังได้มอบชุดตรวจ Antigen Rapid Test 200,000 ชุด และชุดตรวจแบบ Nasopharyngeal Swab 500,000 ชุด ให้กับไทย เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 64

 

  • ประเทศภูฏาน  ได้มีแลกเปลี่ยนวัคซีนแอสตราเซเนก้า จำนวน 1.5 แสนโดส  การแลกเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทยภูฏาน ซึ่งไทยจะส่งคืนในปลายปี 2564 

 

 

ทั้งนี้ยังถือได้ว่าการรับบริจาควัคซีนของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอให้ครอบคลุมต่อประชากรของประเทศ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและประเทศผู้ร่วมบริจาควัคซีนอีกด้วย

related