svasdssvasds

กทม. เปิดจุดฉีดวัคซีนนักเรียน ในสังกัดกทม. ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 64

กทม. เปิดจุดฉีดวัคซีนนักเรียน ในสังกัดกทม. ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 64

กทม. เปิดเผย จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด ยี่ห้อไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3.1 หมื่นคน ในวันที่ 18-20 ต.ค.นี้!

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เด็กนักเรียนสังกัด กทม. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียน (ร.ร.) บางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่

ขณะที่ นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมคณะ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายสกลธี เปิดว่า กทม. กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ที่สมัครใจฉีดวัคซีน ทั้งหมด 31,004 คน ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 64

สำหรับวันนี้ เป็นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจาก 37 โรงเรียน รวมนักเรียน จำนวน 11,531 คน โดยกำหนดจุดฉีดวัคซีน ทั้งหมด 8 จุด ดังนี้

1.ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,447 คน

2.ร.ร.มัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,693 คน

3.ร.ร.มัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน รวม 1,602 คน

4.ร.ร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ จำนวน 4 โรงเรียน รวม 1,808 คน

5.ร.ร.สานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง จำนวน 6 โรงเรียน รวม 1,552 คน

6.ร.ร.บางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ จำนวน 9 โรงเรียน รวม 1,402 คน

7.ร.ร.นาหลวง เขตทุ่งครุ จำนวน 1 โรงเรียน รวม 1,013 คน

8.ร.ร.ไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,011 คน

“ส่วนในวันที่ 19 ตุลาคม เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียนสังกัด กทม. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 จุด รวม 9,420 คน และในวันที่ 20 ต.ค. 64 จำนวน 7 จุด รวม 10,053 คน” นายสกลธี กล่าว

related