svasdssvasds

"ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" เตรียมพร้อมการ "เปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยว

"ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" เตรียมพร้อมการ "เปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมรับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสนามบิน และนโยบายด้านสาธารณสุข

 คณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ซึ่งมีผู้แทนของทุกส่วนงานของ ทสภ. ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กองระบาดวิทยาและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) บริษัทวิทยุการบิน จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ(AOC) สายการบิน  พร้อมด้วยพล.ท.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน(ศปม.ทย.) หรือ EOC ได้ร่วมประชุมถึงการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• รวมที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ เตรียมแพ็คกระเป๋า เปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้พร้อมกัน!

• เช็กให้พร้อมก่อนเดินทาง ระบบขนส่ง ปรับเวลาสอดคล้องขานรับเปิดประเทศ

• ไทยจะเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ พร้อมไหม? พาไปดูบทเรียนจากประเทศอื่นกัน

 ด้านนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผยว่า การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของทุกส่วนที่ปฏิบัติภารกิจ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้พร้อมรองรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่ประเทศไทยตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐานความปลอดภัยสนามบินและนโยบายสาธารณสุข 

 ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รายงานถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรองเข้าประเทศ การตรวจสอบเอกสารการรับรองตามมาตรฐานการควบคุมโรค การจัดพื้นที่เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่รับบริการในท่าอากาศยาน ตลอดจนการทดสอบความพร้อมของระบบและการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติภายใต้หลักการ Covid Free Setting

related