สรุปมาตรการ-ข้อกำหนด เปิดประเทศ ถ้าเข้าไทยต้องทำยังไงบ้าง

22 ต.ค. 2564 เวลา 5:44 น. 1.2k

เช็กที่นี่! ทั้งมาตรการและข้อกำหนด เปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล หากต้องการเดินทางเข้าไทยเพื่อท่องเที่ยวจะต้องทำอย่างไรบ้าง และมีประเทศไหนบ้างที่สามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องกักตัว รวมถึงมีพื้นที่ไหนยกเลิกเคอร์ฟิวบ้าง

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ถึงแผนการ เปิดประเทศ ซึ่งในขณะนี้มีมาตรการสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้ โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของนักท่องเที่ยว ที่เป็นประโยชน์เพื่อด้านเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดมาตรการไว้ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรการก่อนการเดินทางเข้าประเทศ

คุณสมบัติของผู้เดินทาง

 • จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ ที่ได้มีการประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอไว้
 • ผู้ที่เดินทางได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว เฉพาะผู้ที่เดินทางมาทางเครื่องบินเท่านั้น
 • ต้องเป็นผู้ที่พักอยู่ในพื้นที่/ประเทศที่ประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนเดินทางเข้าไทย ยกเว้นผู้ที่พักอยู่ในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปยังพื้นที่/ประเทศนั้น และเดินทางกลับมา

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ต้องมีเอกสาร หนังสือรับรองให้เข้าประเทศ หรือ COE หรือ หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประเทศ ตามที่ได้มีการกำหนดไว้
 • เอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อ ว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. กรณีที่เป็นผู้ที่หายป่วยแล้ว ให้มีนำใบรับรองแพทย์ที่มีระบุว่า เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • กรมธรรม์ประกันภัย วงเงินไม่น้อยกว่า 5 หมื่นเหรียญสหรัฐฯ ยกเว้นกรณีของผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิการรักษตามที่กฎหมายระบุไว้
 • หลักฐานการชำระค่าที่พัก อย่างน้อย 1 วัน , ค่าตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในโรงแรมหรือที่พักที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือสถานที่กักตัวตามที่ทางราชการกำหนด
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ครบถ้วนตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่พบเชื้อ (ด้วยวิธี RT-PCR) อายุไม่เกิน 72 ชม. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้ว ให้ใช้ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3 เดือนหลังจากการติดเชื้อแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

มาตรการเมื่อเดินทางถึง

 • จะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
 • ยื่นเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
 • เดินทางไปยังโรงแรม/ที่พัก สถานที่กักตัว หรือ โรงพยาบาลตามที่กำหนดไว้ แล้วแต่กรณี เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง ด้วยยานพาหนะที่ระบุไว้ โดยไม่มีการหยุดแวะพัก
 • ระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR ห้ามเดินทางออกนอกที่พัก โรงแรม หรือสถานที่ที่กำหนดไว้
 • กรณีผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้เดินทางเข้าประเทศได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และให้โรงแรม, ที่พัก หรือสถานที่กักตัวตามที่กำหนดไว้ แจ้งชุดตรวจ ATK ให้ 1 ชุด สำหรับตรวจหาเชื้อในช่วงวันที่ 6-7 ของระยะเวลาที่พักในประเทศ
 • กรณีผลตรวจพบเชื้อในครั้งแรก ให้พิจารณาการส่งต่อสถานพยาบาล หรือรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กำหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ให้ติดตั้งแอพฯ ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อติดตาม เฝ้าระวังอาการ

มาตรการเมื่อต้องเดินทางออกนอกประเทศ

 • ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ตามที่ประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนดไว้ โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

 

เปิดประเทศ

รายชื่อประเทศที่เดินทางเข้าไทย
สำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรงที่จะเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวนั้น มีจำนวน 46 ประเทศด้วยกัน โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นคือ ฉีดวัคซีนครบ ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และต้องเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินเท่านั้น ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พ.ย. ที่จะถึงนี้ ประกอบไปด้วย
1.ออสเตรเลีย / 2.ออสเตรีย / 3.บาห์เรน / 4.เบลเยียม / 5.ภูฏาน / 6.บรูไนดารุสซาลาม / 7.บัลแกเรีย / 8.กัมพูชา / 9.แคนาดา / 10.ชิลี / 11.จีน / 12.ไซปรัส / 13.สาธารณรัฐเช็ก / 14.เดนมาร์ก / 15.เอสโตเนีย / 16.ฟินแลนด์ / 17.ฝรั่งเศส / 18.เยอรมนี / 19.กรีซ / 20.ฮังการี / 21.ไอซ์แลนด์ / 22.ไอร์แลนด์ / 23.อิสราเอล / 24.อิตาลี / 25.ญี่ปุ่น / 26.ลัตเวีย / 27.ลิทัวเนีย / 28.มาเลเซีย / 29.มอลตา / 30.เนเธอร์แลนด์ / 31.นิวซีแลนด์ / 32.นอร์เวย์ / 33.โปแลนด์ / 34.โปรตุเกส / 35.กาตาร์ / 36.ซาอุดีอาระเบีย / 37.สิงคโปร์ / 39.สโลวีเนีย / 40.สเปน / 41.สวีเดน / 42.สวิตเซอร์แลนด์ / 43.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / 44.สหราชอาณาจักร / 45.สหรัฐอเมริกา / 46.ฮ่องกง

 

ยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด
จากมาตรการ เปิดประเทศ ข้างต้น รัฐบาลได้มีการออกประกาศถึงการเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 64 โดยได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด พร้อมทั้งได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค. 64 เป็นต้นไป แต่ในบางจังหวัดก็มีการกำหนดเป็นเฉพาะโซนไป ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กระบี่
 3. ชลบุรี (เฉพาะอ.บางละมุง ศรีราชา เกาะสีชัง พัทยา และ สัตหีบเฉพาะนาจอมเทียน, บางเสร่)
 4. เชียงใหม่ (เฉพาะอ.เมือง ดอยเต่า แม่ริม แม่แตง)
 5. ตราด (เฉพาะอ.เกาะช้าง)
 6. บุรีรัมย์ (เฉพาะอ.เมือง)
 7. ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะหัวหิน และหนองแก)
 8. พังงา
 9. เพชรบุรี (เฉพาะชะอำ)
 10. ภูเก็ต
 11. ระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
 12. ระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
 13. เลย (เฉพาะอ.เชียงคาน)
 14. สมุทรปราการ (เฉพาะพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
 15. สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
 16. หนองคาย (เฉพาะอ.เมือง สังคม ศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ)
 17. อุดรธานี (เฉพาะอ.เมือง บ้านดุง กุมภวาปี นายูง หนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ