Spring News

เช็กเลยรายชื่อ 46 ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว มีผล 1 พ.ย. นี้

22 ต.ค. 2564 เวลา 1:17 น. 529

กระทรวงการต่างประเทศ (ก.ต.)ประกาศเปิดรายชื่อ 46 ประเทศและพื้นที่ต้นทางเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รับเปิดประเทศ

วันที่ 21 ต.ค. 2564 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ(ก.ต.)หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ลงนามประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) โดยระบุว่าตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2564 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

*ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล" ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศ และพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 

รายชื่อ 46 ประเทศที่เดินทางเข้าไทยไม่กักตัว1พ.ย.นี้ 

ประเทศที่เดินทางเข้าไทยไม่กักตัว 1 พ.ย.นี้ มี 46 ประเทศดังนี้

1. ออสเตรเลีย

2. ออสเตรีย

3. บาห์เรน

4. เบลเยียม

5. ภูฎาน

6. บรูในดารุสชาลาม

7. บัลแกเรีย

8. กัมพูชา

9. แคนาดา

10.ชิลี

11. จีน

12.ไชปรัส

13.สาธารณรัฐเช็ก

14.เดนมาร์ก

15.เอสโตเนีย

16. ฟินแลนด์

17.ฝรั่งเศส

18. เยอรมนี

19. กรีช

20. ฮังการี

21.ไอซ์แลนด์

22. ไอร์แลนด์

23.อิสราเอล

24. อิตาลี

25.ญี่ปุ่น

26.ลัตเวีย

27.ลิทัวเนีย

28.มาเลเซีย

29.มอลตา

30. เนเธอร์แลนด์

31.นิวซีแลนด์

32. นอร์เวย์

33.โปแลนด์

34.โปรตุเกส

35. กาตาร์

36. ชาอุดีอาระเบีย

37. สิงคโปร์

38.สโลวีเนีย

39. สาธารณรัฐเกาหลี

40. สเปน

41สวีเดน

42 สวิตเซอร์แลนด์

43.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

44. สหราชอาณาจักร

45.สหรัฐอเมริกา

46.ฮ่องกง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ