กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 2564 แล้ว

29 ต.ค. 2564 เวลา 5:56 น. 701

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2564 แล้ว โดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว ลักษณะอากาศประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน ฝนตกบางช่วงแต่ไม่มาก ส่วนภาคใต้ยังมีฝนชุกหนาแน่น

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง การเริ่มฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2564

ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมบนที่สูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบโดยทั่วไป

อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 2564
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ