svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,148 ราย สะสม 1,951,572 ราย เสียชีวิต 80 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,148 ราย สะสม 1,951,572 ราย เสียชีวิต 80 ราย

เปิดประเทศวันที่5!  โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,148 ราย เสียชีวิต 80 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 3,848ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 5 พ.ย. 64 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 63 ประเทศ,เขตปกครองพิเศษ เดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,148 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 15 ราย

• ติดเชื้อสะสม 1,951,572 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย

• เสียชีวิตสะสม 19,542 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 8,238 ราย

• กำลังรักษา 97,470 ราย

• ฉีดวัคซีน 684,679 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 78,175,959 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 3,848 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 285,881 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 12.66%

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,148 ราย สะสม 1,951,572 ราย เสียชีวิต 80 ราย

related