svasdssvasds

กสทช. เผยผลการประชุมทวิภาคี กับกระทรวงกิจการภายในฯ ญี่ปุ่น

กสทช. เผยผลการประชุมทวิภาคี กับกระทรวงกิจการภายในฯ ญี่ปุ่น

การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือทวิภาคี ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร หรือ The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศญี่ปุ่น

โดยสำนักงาน กสทช. และกระทรวง MIC ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation : MOC) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านการบริหารคลื่นความถี่ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology) การบริการและแอปพลิเคชันทางด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนด้านกิจการวิทยุสมัครเล่น

การประชุมหารือทวิภาคีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมืออันดีระหว่างสองหน่วยงาน โดยมี พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ H.E. SASAKI Yuji รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง MIC ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ

การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานการประชุมและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมี H.E. SASAKI Yuji รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง MIC เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมด้วย

สาระสำคัญของการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ คือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. โดย นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวง MIC ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในภาคส่วนต่างของประเทศ ญี่ปุ่น โดย Mr. NAKAJIMA Mutsuharu ผู้อำนวยการด้านความร่วมมือทางเทคนิคฝ่ายส่งเสริมโครงข่ายดิจิทัลระหว่างประเทศเพื่อผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการวางแนวทางเพื่อขับเคลื่อนต่อยอดการใช้งานเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ยังได้มีการหารือเรื่องกรอบความร่วมมือ MOC ฉบับใหม่ โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตทั้งในด้านกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ รวมทั้งให้การสนับสนุนระหว่างกันในเวทีนานาชาติอื่นๆ ต่อไป

สำนักงาน กสทช. มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลและการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งการประสานงานการใช้คลื่นความถี่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต

การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด