อย.เผย ATK ผลบวกลวง รร.คำสร้อยพิทยาสรรพ์ ได้จากการบริจาค ไม่ผ่านการอนุญาต

06 พ.ย. 2564 เวลา 8:45 น. 670

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผย ATK ผลบวกลวง ครูและนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร มาจากชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคมา ย้ำชุดตรวจทุกรายการที่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนเท่านั้น

6 พ.ย.64 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวผลการตรวจหาการติดเชื้อโควิด 19 ของครูและนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits) หรือชุดตรวจ ATK และปรากฏผลบวกลวงจำนวนมากนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่า ชุดตรวจ ATK ที่โรงเรียนใช้และปรากฏผลบวกลวง คือ ยี่ห้อ Dvot SARS-CoV-2 Antigen test Kit เป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคมา จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนโปรดระมัดระวังในการนำชุดตรวจ ATK ไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ทั้งนี้ ชุดตรวจทุกรายการที่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย อย. และคณะผู้เชี่ยวชาญจะมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาผลการทดสอบทางคลินิกที่ทำการทดสอบจริงในประเทศไทยด้วย ดังนั้น การจะเลือกใช้ชุดตรวจยี่ห้อใดหรือหากประสงค์จะซื้อชุดตรวจไปบริจาคให้แก่หน่วยงานหรือสถานศึกษาใด ๆ จึงต้องตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ชัดเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/ SitePages/test_kit_covid19.aspx หรือที่คิวอาร์โค้ดนี้ โดยขณะนี้ อย. ได้อนุมัติชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแล้วมากถึง 100 รายการ
 

นพ.สุรโชคยังระบุอีกว่า " ชุดตรวจ ATK เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 หรือทำงานในสถานที่โอกาสแพร่เชื้อสูง เช่น ทำงานในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในสถานที่แออัด หากใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำจะพบผลบวกลวงน้อยมาก อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผลลบแต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน " 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ