svasdssvasds

หมอยง เร่งวิจัย "วัคซีนโมเดอร์นา" เข็มกระตุ้น ใช้ให้คุ้มค่า-ลดแทรกซ้อน

หมอยง เร่งวิจัย "วัคซีนโมเดอร์นา" เข็มกระตุ้น ใช้ให้คุ้มค่า-ลดแทรกซ้อน

"หมอยง" เร่งวิจัย "วัคซีนโมเดอร์นา" เข็มกระตุ้นครึ่งโดสในอาสาสมัคร ชี้เป็นการใช้วัคซีนให้คุ้มค่า และลดอาการแทรกซ้อน

 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประเด็น "วัคซีนโมเดอร์นา" การให้วัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA ว่า

 วัคซีน mRNA ที่ใช้ในบ้านเรามีอยู่ 2 บริษัท คือ Pfizer ที่มีขนาดโดสผู้ใหญ่ ปริมาณ RNA อยู่ที่ 30 mcg และขนาดของเด็ก 5-11 ปี ปริมาณ RNA 10 mcg (ยังไม่ยื่นผ่าน อ.ย.ให้ใช้ในประเทศไทย) วัคซีนโมเดอร์นา ขนาดโดสผู้ใหญ่มีปริมาณ RNA 100 mcg การกระตุ้นเข็ม 3 ในสหรัฐฯให้ Moderna กระตุ้นเข็ม 3 ในผู้ที่เคยได้รับ Moderna หรือ Pfizer มาแล้ว 2 เข็ม ด้วยขนาดครึ่งโดส (50 mcg) ในอังกฤษ และขณะนี้ในยุโรปหลายประเทศ การใช้ Moderna วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็มมาแล้ว อาจให้ครึ่งโดส 50 mcg (JCVI, Joint Committee for Vaccines and Immunisation ของอังกฤษ) ผู้สูงอายุ เกิน 70 ปี ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ใช้เต็มโดส 100 mcg 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• หมอยง เปิด 20 ข้อ ที่ควรรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด-19

• "หมอยง" แนะวัคซีน mRNA ฉีดในเด็กเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ ลดผลข้างเคียงได้

• เช็กเลย "วัคซีนโมเดอร์นา" ต้องฉีดกี่เข็ม เพื่อป้องกันเชื้อโควิดกลายพันธุ์

 ประเทศไทย ถ้าจะให้วัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น หลังได้รับ AstraZeneca 2 เข็ม จะตามแบบอังกฤษก็ได้ คือให้เพียงครึ่งเดียว 50 ไมโครกรัม ก็มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าการให้กับผู้ที่เริ่มต้นด้วยเชื้อตาย Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม ยังไม่มีข้อมูลการกระตุ้นด้วย Moderna ว่าจะให้ขนาดเท่าไหร่ ขณะนี้ทางศูนย์ได้เริ่มการศึกษาเปรียบเทียบ การให้วัคซีนในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเชื้อตายมาก่อน ได้ AstraZeneca มา 2 เข็ม หรือการฉีดไขว้เชื้อตาย กับ AstraZenecaและกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Moderna แบบเต็มโดสและครึ่งโดส ข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อย และร่างกายแข็งแรง เพื่อที่จะลดอาการแทรกซ้อนให้น้อยลง และใช้วัคซีนให้คุ้มค่า ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครเป็นจำนวนมากที่เข้ามาร่วมการศึกษาวิจัยนี้

related