svasdssvasds

เช็กมาตรการ! ศบค.เคาะแล้ว จัดงานลอยกระทง 2564 ได้ทุกพื้นที่ ต้องทำอะไรบ้าง

เช็กมาตรการ! ศบค.เคาะแล้ว จัดงานลอยกระทง 2564 ได้ทุกพื้นที่ ต้องทำอะไรบ้าง

ศบค.ชุดใหญ่ไฟเขียวจัดงานลอยกระทง 2564 ได้ทุกจังหวัด ย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง

 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยถึงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง 2564 ว่า ในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ครั้งล่าสุดมีมีมติออกมาว่า สามารถจัดกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณีได้ แต่จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. จัดงานลอยกระทง 2564 ขนาดเล็กในระดับบุคคล หรือ ครอบครัว สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการ Universal Prevention หรือ DMHTT ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ  

2. ลอยกระทง 2564 จัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ เช่นการจัดงานลอยกระทงที่ จ.สุโขทัย และ กทม. หรือ จ.เชียงใหม่ ที่จัดงานเทศกาลโคมลอยยี่เป็ง จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนั้นๆ หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กทม. จะต้องกำกับดูแลการจัดงานในภาพรวม นอกจากผู้จัดงานมาขอความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะต้องดูแลในส่วนที่มาขอความเห็นชอบ และ ต้องดูแลกลุ่มจัดงานในระดับเล็กๆด้วย

 โดยให้ยึดถือแนวทางและมาตรการรณรงค์ที่กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน แล้วได้กำหนดแนวทางเสนอ ศบค.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• รู้หรือไม่ วันลอยกระทง 2564 ห้ามจุดพลุ เล่นประทัด ปล่อยโคม ไม่งั้นเจอโทษหนัก

• นายกฯ ไฟเขียวจัดงาน ลอยกระทง 2564 แต่ต้องมีมาตรการความปลอดภัย

 ในรายละเอียดดังกล่าวไม่ว่าจะจัดงานลอยกระทง 2564 แบบเล็กหรือแบบใหญ่ ซึ่งข้อกำหนดนี้ใช้ได้ทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม ก็สามารถจัดงานได้ทุกพื้นที่ และกองเฝ้าระวังด้านวัฒนธรรมได้จัดทำรายละเอียดอีกว่า ผู้จัดงานจะต้องมีมาตรการดำเนินงานอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

• แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

• มีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ

• มีจุดบริการล้างมือ

• ทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังจัดงาน

• หากมีการในงานใหมีการทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ

• จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด

• ทำความสะอาดห้องสุขาให้สะอาดในทุก 1-2 ชั่วโมง

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2564 (ด้านผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่)

• จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่

• ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

• ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานทุกคนต้องใส้หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

• สร้างการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

• เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การจัดงานลอยกระทง 2564

 

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2564 (ด้านผู้ร่วมงาน) 

• ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด

• ผู้ร่วมงานทุกคนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา

• ผู้ร่วมงานทุกคนต้องล้างมือก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

• จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ สแกน QR Code “ไทยชนะ”

• ภายในงานควรเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

• กำหนดระยะของการนั่งชมการแสดง

related