Spring News

โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด”

02 พ.ย. 2563 เวลา 3:03 น. 20

ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปีโรงเรียนประชานิเวศน์จะจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานให้เหมือนกับงานวัด เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานในแบบไทย ๆ ได้มีการออกบูธเล่นเกมส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรมม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย

โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด” โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ธีม “งานวัด”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด