svasdssvasds

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแนวทางฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่ 3 หรือ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแนวทางฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่ 3 หรือ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ข้อมูลแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 หรือ 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆในไทยก่อนหน้านี้

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยว แนวทางการฉีดวัคซีน โดยระบุว่า แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) เข็มที่ 3 หรือ 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆในประเทศไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

- ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายเป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิได้ด้วยวัคซีนทุกชนิด เว้นระยะห่าง 3-6 เดือน

- ฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนชนิด mRNA เว้นระยะห่าง 6-8 เดือน

- ฉีดวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์เป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนชนิดเชื้อตาย หรือ mRNA เว้นระยะห่าง 6-8 เดือน

 

หมายเหตุ : คำแนะนำในภาวะที่ยังมีการระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) สามารถฉีดกระตุ้นภูมิได้ทุก 3-8 เดือน ตามชนิดวัคซีนเข็มล่าสุดที่ได้รับไป และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะโรคประจำถิ่น (Endemic) แนะนำให้เข้ารับวัคซีนป้องกันอย่างน้อย 1 เข็มต่อปี เช่นเดียวกับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่อไป

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นาหรือวัคซีนอื่นๆรุ่นที่สองอาจจะมีเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

Booster Dose

related