svasdssvasds

รองเลขาฯ พรรคเพื่อไทย แนะ 7 กลยุทธ์ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในเวทีการค้าโลก

รองเลขาฯ พรรคเพื่อไทย แนะ 7 กลยุทธ์ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในเวทีการค้าโลก

เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและวิชาการ พรรคเพื่อไทย เสนอแนะ 7 กลยุทธ์ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในเวทีการค้าโลก

เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและวิชาการ พรรคเพื่อไทย กล่าวในการเสวนา “การทูตไทยและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” จัดโดยมูลนิธิสุรินทร์ พิศสุวรรณ โดยนำเสนอ 7 กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อปรับยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยบนเวทีการค้าโลก ดังนี้

1. แสวงหาความร่วมมือ

พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการแสวงหาจุดร่วมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ รวมถึงการเร่งกอบกู้ศักดิ์ศรีและการยอมรับของไทยในเวทีโลกที่เสียไปในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศเปิดที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาการค้าระหว่างประเทศ ผ่านข้อตกลงทางการค้าพหุภาคี รวมถึงนโยบายการทูตเชิงรุกและเข้มข้น

2. เชื่อมห่วงโซ่การผลิต 2 วงของโลก

ปัจจุบันห่วงโซ่การผลิตของโลกถูกแบ่งเป็น 2 วงห่วงโซ่เอเชียและห่วงโซ่อเมริกา และ 2 ห่วงโซ่นี้จะถ่างจากกันเรื่อยๆ หัวใจสำคัญคือไทยต้องประคองตนเองให้อยู่ในทั้ง 2 ห่วงโซ่การผลิตใหญ่ของโลกให้ได้ ปัจจุบันไทยมี RCEP ซึ่งเป็นห่วงโซ่การผลิตฝั่งเอเซีย แต่ไทยยังขาดการเข้าถึงเขตการค้าเสรีของห่วงโซ่การผลิตฝั่งอเมริกา ยุโรป ซึ่งเป็นความเสียโอกาส ควรเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย-EU โดยเร่งด่วน

ส่วน CPTPP ก็สำคัญ เป็นเขตการค้าเสรีที่เชื่อมทั้ง 2 ห่วงโซ่เข้าด้วยกัน ต้องมุ่งเจรจา ศึกษา และสร้างความเข้าใจเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่างๆ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม และเวชภัณฑ์

เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและวิชาการ พรรคเพื่อไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3. มุ่งครองห่วงโซ่การผลิต

รองเลขาฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวต่อไปว่า เร่งขยายสัดส่วนการครอบครองห่วงโซ่การผลิตโลกให้มากที่สุด สร้าง “ความมั่นคงด้านซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมไทย” เพราะผู้ถือซัพพลายเชนมีประโยชน์มากกว่าผู้ถือแบรนด์ในโลกเสรี

ปัจจุบันมีโอกาสมหาศาลจากการที่ห่วงโซ่การผลิตถูกจัดระเบียบใหม่ รวมถึงความขัดแย้งของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น SMEs ไทยต้องได้รับการสนับสนุนให้เติบโต เพื่อให้แข่งในตลาดโลกให้ได้

4. นโยบายการเงินต้องส่งเสริมการค้า

นโยบายด้านการเงินเป็นส่วนสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยโลกอยู่ขาขึ้น ไทยถูกบีบให้ต้องปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อป้องกันเงินทุนไหลออก แต่สภาวะเศรษฐกิจยังไม่เอื้อให้ทำ นอกจากนั้น ธปท. ควรปรับนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับความเป็นประเทศเปิดขนาดเล็กของไทยมากขึ้น ควรปรับใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวชี้นำดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าการใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมาย

เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและวิชาการ พรรคเพื่อไทย

5. ปรับโครงสร้างเพื่อดึงดูดการลงทุน

เร่งสร้างให้ไทยเป็นเป้าหมายการค้าการลงทุนของภูมิภาค ต้องสร้างความน่าดึงดูดที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แล้วจึงใช้การทูตและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อต่อยอด ต้องปรับแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ กระตุ้นอัตราการเกิดโดยเร่งด่วน เพิ่มทักษะแรงงานโดยมองศึกษาเป็นกลไกที่ต้องหมุนตามตลาดแรงงาน ขยับสัดส่วนสายอาชีพ สร้างแรงงานหลายทักษะด้วย Certificate และธนาคารเครดิต

ทั้งนี้ประเทศที่ดึงดูดการลงทุนได้มาก เศรษฐกิจในประเทศต้องโตสูง การบริโภคในประเทศและจำนวนประชากรต้องสูงพอที่จะดึงดูดการลงทุน

6. สร้างอุตสาหกรรมจากกำลังซื้อกลุ่มใหม่

เร่งแสวงหากำลังซื้อใหม่จากโครงสร้างประชากรโลกที่สร้างผู้สูงวัยที่กำลังซื้อสูงจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ และท่องเที่ยว นอกจากนั้นโควิดทำให้การใช้เทคโนโลยีสูงก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ส่งประโยชน์ถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิล็กทรอนิกส์ไทย ในขณะเดียวกันต้องเร่งปรับตัวอุตสาหกรรมขาลง

เช่น รถยนต์สันดาปภายใน ฮาร์ดดิสก์ที่จะถูกแทนที่ด้วย SSD รวมถึงการสร้างภาคบริการสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสูง (Modern Services) ไม่ว่าจะเป็น บริการทางการเงิน บริการโทรคมนาคม ธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าภาคบริการพื้นฐานอย่างการท่องเที่ยว

7. เติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อม

รองเลขาฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบและบทบาทด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในเวทีโลก ประเทศไทยยังล้าหลังทั้งบทบาทและมาตรการรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อมตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย การสนับสนุนรถยนต์ EV เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงขยายบทบาทความร่วมมือด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยเวชภัณฑ์ในการต่อสู้กับโรคระบาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ที่มา : พรรคเพื่อไทย : “ดร.เผ่าภูมิ” ร่วมวงเสวนา ชู 7 กลยุทธ์ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในเวทีการค้าโลก

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด