svasdssvasds

เปิดตัว อุ๊งอิ๊ง ที่ปรึกษาฯ นวัตกรรม โชว์วิสัยทัศน์ ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย

เปิดตัว อุ๊งอิ๊ง ที่ปรึกษาฯ นวัตกรรม โชว์วิสัยทัศน์ ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย

เปิดตัว แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อุ๊งอิ๊ง” บุตรสาวของทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม โชว์วิสัยทัศน์ ในที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น ในวันนี้ ที่ได้มีการเปิดตัว แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง บุตรสาวของทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ได้กล่าวขอบคุณพรรค ที่แต่งตั้งให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาพรรค เพื่อเชื่อมต่อความเข้าใจในแต่ละรุ่น ทั้งในเรื่องความคิด วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยได้กล่าวว่า “ดิฉันอยากผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับพรรค และให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส ได้มีความหวัง และทำความฝันให้เป็นจริง

“ดิฉันไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมือง ตอนนี้ภายใต้วิกฤตไม่รู้จะไปทางไหน โดยคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้มีโอกาสเป็นพรรคการเมืองหลัก แล้วมีโอกาสแก้วิกฤตต่างๆ ของประเทศ และวิกฤตทางโอกาสของคนรุ่นใหม่ จึงตอบรับเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ด้านการมีส่วนรวม และนวัตกรรม” อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร

และได้โชว์วิสัยทัศน์ สิ่งที่ต้องปฏิรูปในเบื้องต้น 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ปฏิรูปการศึกษา 2.ปฏิรูปเทคโนโลยี 3.ต้องส่งเสริมซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) รวมถึงต้องสนับสนุนการมีเสรีภาพทางความคิด โดยผู้นำของประเทศต้องมีหัวใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

 

related