svasdssvasds

ไทยนำเข้าแรงงานต่างด้าวช่วยธุรกิจ ธ.ค.นี้ ส่อง 7 ขั้นตอนที่นายจ้างควรรู้ !

ไทยนำเข้าแรงงานต่างด้าวช่วยธุรกิจ ธ.ค.นี้ ส่อง 7 ขั้นตอนที่นายจ้างควรรู้ !

ไทยยังคงต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ภาคธุรกิจ เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ ล่าสุดสถานการณ์แรงงานยังขาดแคลน ทำให้รัฐบาลต้องเร่งนำเข้าต่างด้าวช่วยมาธุรกิจ ธ.ค.นี้ วันนี้พาส่อง 7 ขั้นตอนที่นายจ้างควรรู้ !

ธุรกิจไทยยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอยู่

หลังจากเปิดประเทศอย่างเป็นทางการไปแล้ว พร้อมทั้งทยอยคลายล็อกกิจกรรมต่าง ๆ ให้ภาคธุรกิจได้เดินต่อไปได้ มาวันนี้ธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มมีการจ้างงานกันมากขึ้น แต่...หลายภาคธุรกิจยังขาดแคลนแรงงานอยู่ จึงทำให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทย โดยจะมีการประเดิมล็อตแรกในวันที่ 1 ธ.ค. 2564 นี้

แรงงานต่างด้าวยังสำคัญกับธุรกิจไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุม ศบค.มีมติเห็นชอบแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ วันนี้นายจ้างที่ยังขาดแคลนแรงงานสามารถเข้าไปสมัคร และศึกษาเงื่อนไข ได้เพื่อที่จะได้เร่งนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้ได้มีลมหายใจต่อไป

 

เปิดขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างควรรู้

วันนี้ #สปริงนิวส์ ได้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน สรุปให้ว่านายจ้างควรเตรียมตัว และกระบวนการนำเข้าต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างต้องรู้

1. นายจ้างยื่นแบบคำร้อง กรมการจัดหางาน สนง.จัดหางานจังหวัด จัดหางานกทม.

2. ประเทศต้นทางรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา จัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานส่งให้ไทย

3.นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทน เอกสาร หลักฐานการรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์

4.กรมการจัดหางานทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ในกัมพูชา ลาว เมียนมา พิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

5.เมื่อแรงงานเข้ามาไทยต้องแสดงเอกสาร หลักฐาน สัญญาทำงาน ใบรับรองแพทย์ผลตรวจโควิด – 19 ตรวจวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

6.แรงงานกักตัว และตรวจโควิด-19 อีกครั้ง

7.อบรมผ่านระบบ Video Conference เมื่อผ่านการอบรมแล้ว รับใบอนุญาตทำงาน

 

related