svasdssvasds

รมว.แรงงาน โต้กลับ! หลังโซเชียลอ้างกฏหมายใหม่ จ้างเด็กต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน

รมว.แรงงาน โต้กลับ! หลังโซเชียลอ้างกฏหมายใหม่ จ้างเด็กต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โต้กลับหลังชาวโซเชียล อ้างกฏหมายใหม่ สามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานได้ เตือนอย่าหลงเชื่อ! หากฝ่าฝืนอาจโดนลงโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

3 ต.ค.64  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.แรงงาน) เปิดเผยถึง กรณีมีการเผยแพร่ข้อความทางโซเชียลมีเดียระบุเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายใหม่สามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานได้ แบบไม่ผิดกฎหมาย ระบุว่า กระทรวงแรงงานขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและขอให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อ และแชร์ข้อมูลออกไปอันจะก่อให้เกิดการความเข้าใจผิด เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จึงได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นำมากำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลให้ลูกจ้างเด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงาน เป็นลูกจ้างในงานทั่วไปและงานเกษตรกรรม และอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในงานประมงทะเล งานในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และในกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ สำหรับเด็กอายุ 15 ปี ถึง 18 ปี จ้างเข้าทำงานได้ โดยนายจ้างต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ยังระบุอีกว่า ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม ขอย้ำเตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่านายจ้าง สถานประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีกับนายจ้างรายนั้นทันที ทั้งนี้ หากมีผู้พบเห็นการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร. สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 และทางสื่อออนไลน์ของกรมทุกช่องทาง

related