Spring News

"บิ๊กป้อม" ประชุม ก.แรงงาน ชี้ นโยบายตามเป้า ช่วยผู้ประกันตน รวดเร็ว ทั่วถึง

18 ส.ค. 2564 เวลา 4:31 น. 6

"บิ๊กป้อม" ประชุมติดตามผลงานรอบ 1 ปี ของ กระทรวงแรงงาน ระบุ ขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้า ช่วยผู้ประกันตน ได้รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม มีผลงานเชิงประจักษ์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ แรงงาน 76 จังหวัด และสำนักงานในแรงงานต่างประเทศ

"บิ๊กป้อม" ประชุม ก.แรงงาน ชี้ นโยบายตามเป้า ช่วยผู้ประกันตน รวดเร็ว ทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"บิ๊กป้อม" สั่งคุมเข้ม "เฟกนิวส์" กำชับ ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด

“บิ๊กป้อม” ห่วงฝนตกชุกอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง ส.ค.-ก.ย.นี้

ที่ประชุมได้รับฟังผลงานของกระทรวงแรงงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา อาทิ การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ สามารถผ่านการอบรมแล้ว 110,110 คน มีงานทำแล้วคิดเป็น ร้อยละ 69.79 มีรายได้เฉลี่ย 14,152 บาทต่อเดือน การส่งเสริมการมีงานทำสามารถบรรจุงานได้ 1,313,591 คน ก่อให้เกิดรายได้ 75,728 ล้านบาทเศษ การคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้ลูกจ้าง 16,000 คน วงเงิน 850 ล้านบาท การเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายโดยมีการตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ 1,211 แห่ง และจากสถานการณ์โควิด ทางกระทรวงแรงงาน สามารถเยียวยาแรงงาน ผู้ประกันตน ลดเงินสมทบกว่า 12 ล้านคน นายจ้างกว่า 480,000คน เยียวยาเหตุสุดวิสัย 50% ให้ผู้ประกันตน 198,432 คน โครงการ ม.33 เรารักกัน 8,140,000 คน รวมทั้งการเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในการตรวจเชิงรุก และการรักษาโควิด-19 อย่างทั่วถึง

พลเอก ประวิตร กล่าวชื่นชมรัฐมนตรี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทุกคน ที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม มีผลงานเชิงประจักษ์ และได้ให้กำลังใจการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้เร่งช่วยเหลือทั้งนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 ,39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และยังรอการช่วยเหลือให้ครบถ้วน และทั่วถึง ต่อไป รวมทั้งขอให้มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และเน้นย้ำป้องกันการค้ามนุษย์โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด

ก่อนการประชุม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำผู้แทนกลุ่มแรงงาน ได้แก่ นายกสมาคมการค้าแท็กซี่ไทย นายกสมาคมภัตตาคารไทย และนายกชมรมหาบเร่แผงลอย กทม. มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ พลเอก ประวิตร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาแรงงานทั้ง 3 กลุ่ม จากผลกระทบจากโควิด-19 อย่างดียิ่ง

"บิ๊กป้อม" ประชุม ก.แรงงาน ชี้ นโยบายตามเป้า ช่วยผู้ประกันตน รวดเร็ว ทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ