svasdssvasds

หมอธีระ ชี้ภาวะ Long Covid เป็นปัญหาหนัก สำหรับประเทศติดเชื้อจำนวนมาก

หมอธีระ ชี้ภาวะ Long Covid เป็นปัญหาหนัก สำหรับประเทศติดเชื้อจำนวนมาก

หมอธีระ ชี้ภาวะ Long Covid เป็นปัญหาหนัก สำหรับประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก แนะป้องกันตัวเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัด พร้อมย้ำว่าการใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องสำคัญมาก จะได้ไม่เสี่ยงต่อภาวะ Long Covid

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ชี้ภาวะ Long Covid เป็นปัญหาหนัก สำหรับประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก แนะป้องกันตัวเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัด พร้อมย้ำว่าการใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องสำคัญมาก จะได้ไม่เสี่ยงต่อภาวะ Long Covid โดยระบุว่า 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

15 พฤศจิกายน 2564

ทะลุ 254 ล้านไปแล้ว

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 339,883 คน ตายเพิ่ม 4,395 คน รวมแล้วติดไปรวม 254,008,044 คน เสียชีวิตรวม 5,114,940 คน

 

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมัน ตุรกี และอเมริกา

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 96.06 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 94.94

 

ล่าสุดจำนวนติดเชื้อใหม่จากทวีปยุโรปนั้นมากถึง 66.11% ของทั้งโลก พอๆ กับจำนวนเสียชีวิตเพิ่มที่คิดเป็น 59.79%

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 13 ใน 20 อันดับแรกของโลก

...สำหรับสถานการณ์ไทยเรา

เมื่อวานติดเชื้อเพิ่ม 7,079 คน สูงเป็นอันดับ 14 ของโลก

หากรวม ATK อีก 1,350 คน จะขยับเป็นอันดับ 12 ของโลก

 

แม้จำนวนติดเชื้อใหม่ที่รายงานอย่างเป็นทางการนั้นจะน้อยกว่าเวียดนาม แต่หากรวม ATK ด้วย ไทยก็ยังคงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

 

...Long Covid

แพทย์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในต่างประเทศมีความเป็นห่วงเรื่องการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนทั่วโลกว่า แม้ในอนาคตการระบาดจะลดลง แต่ปัญหาเรื่องการมีอาการคงค้างหลังรักษาโรคโควิดหายไปแล้วหรือที่เรียกว่า Long Covid นั้นจะเป็นปัญหาหนักสำหรับประเทศที่มีจำนวนประชาชนติดเชื้อมาก

 

บางคนใช้คำว่า Post-pandemic pandemic หรือภาวะโรคระบาดหลังโรคระบาด

 

แม้คำดังกล่าวอาจมีความหมายไม่ตรงมากนักเพราะเท่าที่ความรู้ปัจจุบันมีอยู่ ภาวะอาการคงค้างดังกล่าวเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล ไม่ได้แพร่ต่อคนอื่น แต่สามารถสื่อความหมายถึงผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่จำนวนคนที่เป็น Long Covid เอง รวมถึงผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว และต่อระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งมีสูงทั่วโลกได้

ข้อมูลวิจัยเรื่อง Long Covid มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาพบว่าคนที่มีภาวะนี้ มีสารเคมีในเลือดที่บ่งถึงภาวะอักเสบของร่างกาย เช่น Interleukin-6 และบางรายมีสารประเภท autoantibody ด้วย ซึ่งคงต้องมีการศึกษาต่อว่าสารเคมีต่างๆ เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

 

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็น Long Covid นั้นมีการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ คือ T-cells ด้วย ทำให้มีสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาว่า อาจเป็นไปได้ที่โรคไวรัสโควิด-19 นั้นแม้รักษาหายแล้ว แต่ไวรัสอาจแฝงตัวใน T-cells ระยะยาวในปริมาณน้อย เหมือนโรคที่เกิดจากไวรัสบางชนิดในอดีตก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นเพียงสมมติฐานที่ต้องมีการศึกษาเพื่อพิสูจน์ต่อไป

 

ภาวะ Long Covid นั้นพบได้ 20-40% จากรายงานทั่วโลก บางงานวิจัยอาจสูงกว่า ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความที่ครอบคลุมเรื่องอาการต่างๆ วิธีการศึกษา รวมถึงประชากรที่ศึกษาด้วย ดังนั้นคงจะดีที่สุด หากเราป้องกันตัวเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่ติดเชื้อ จะได้ไม่เสี่ยงต่อภาวะ Long Covid

 

ใส่หน้ากากนะครับ สำคัญมาก

อยู่ห่างคนอื่นเกินหนึ่งเมตร ลดอัตราติดเชื้อลงได้ 5 เท่า

ด้วยรักและห่วงใย

 

อ้างอิง

1. Peluso MJ et al. Markers of immune activation and inflammation in individuals with post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection. medRxiv. 11 July 2021.

2. Visvabharathy L et al. Neuro-COVID long-haulers exhibit broad dysfunction in T cell memory generation and responses to vaccination. medRxiv. 9 August 2021.

3. Stein R. New clues to the biology of long COVID are starting to emerge. NPR. 12 November 2021.

 

related