เช็กเลย! จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย

17 พ.ย. 2564 เวลา 0:36 น. 17.3k

เช็กเลย! จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย ทั้งแบบ Walk-In-ลงทะเบียน ในพื้นที่ กทม.และ ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เช็กอัปเดตจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ทั้งแบบ Walk In และลงทะเบียน สำหรับเด็กนักเรียน -นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด  

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานอนามัย กทม. ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form เพียงแค่สแกน QR Code ภายในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้มีอายุ 12-18 ปีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลิก

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมมาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีน 

สถานที่ฉีดวัคซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร.0 2203 2883

เช็กเลย! จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย

จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดให้เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนไฟเซอร์  Pfizer โดยสามารถกรอกข้อมูล (สแกน QR CODE)ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งว่าเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมา ทางโรงพยาบาลจะแจ้งวัน - เวลา สถานที่ฉีดวัคซีนอีกครั้ง

เช็กเลย! จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดวอล์ค อิน Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer)เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-14.00 น. (จำนวน 1,200 คิว) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลอู่ทอง

เช็กเลย! จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย

จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพตำบลบาตง จังหวัดนราธิวาส ประกาศให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งเข็ม 1 ,เข็ม 2 และเข็ม 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

เช็กเลย! จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย

จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง เปิดให้ประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีลงทะเบียนขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์  โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1,2 ชนิด ซิโนแวค กับโรงพยาบาลในจังหวัดตรังเท่านั้น  ทั้งนี้สามารถสแกน QR CODE และรอรับการฉีดวัคซีนในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 

เช็กเลย! จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ