ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 16 ธ.ค.นี้

20 พ.ย. 2564 เวลา 4:38 น. 1.8k

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 64 จนถึง 31 มี.ค. 65

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งว่า สปส. ได้เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 64 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65

หากผู้ประกันตน มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน แอปพลิเคชั่น SSO Connect

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานพยาบาล ขอแนะนำให้เลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือก จะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว

ผู้ประกันตน สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวก จึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชน และแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล

ประกันสังคม เปิดให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล

กรณีคนต่างด้าว ที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 และสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ