Spring News

ฉาย บุนนาค พาครอบครัวชมงาน "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564"

21 พ.ย. 2564 เวลา 0:30 น. 104

ฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป พาครอบครัว ร่วมชมศิลปะและล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งคลอง ในงาน "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีและสัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเพณีไทย

ฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป พาครอบครัว ร่วมชมศิลปะและล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งคลอง ในงาน "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีและสัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเพณีไทย โดยตลอดการร่วมงานได้ปฏิบัติตามวิถีแบบนิวนอร์มอลอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังเข้าร่วมงาน ฉาย บุนนาค ได้ให้แนวนโยบายสื่อในเครือเนชั่น ในเรื่องการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนแนวคิดและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในทุกมิติ โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

ฉาย บุนนาค พาครอบครัวชมงาน  "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564"

ฉาย บุนนาค พาครอบครัวชมงาน  "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564"

ฉาย บุนนาค พาครอบครัวชมงาน  "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564"

ฉาย บุนนาค พาครอบครัวชมงาน  "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564"

ฉาย บุนนาค พาครอบครัวชมงาน  "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564"

ฉาย บุนนาค พาครอบครัวชมงาน  "เทศกาลลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 2564"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ