ข่าวดี! สถานนีกลางบางซื่อ ขยายเวลา ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 สำหรับเด็ก

21 พ.ย. 2564 เวลา 6:31 น. 2.2k

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศขยายเวลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน pfizer สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดทุกเชื้อชาติ

21 พ.ย. ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศขยายเวลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน pfizer สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี  (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552) โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ และอยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดทุกเชื้อชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สามารถขอรับบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in)ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564 ที่ประตู 1 ช่วงตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีน

ข่าวดี! สถานนีกลางบางซื่อ ขยายเวลา ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 สำหรับเด็ก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ