Spring News

ศาลปกครอง สั่งระงับใช้กฎ สธ. ชั่วคราว กรณีไม่คุ้มครองผู้ฉีดวัคซีนทางเลือก

17 ธ.ค. 2564 เวลา 3:37 น. 853

ศาลปกครอง สั่งระงับใช้กฎกระทรวงสาธารณสุขชั่วคราว กรณีไม่คุ้มครองผู้ฉีดวัคซีนทางเลือก หากแพ้วัคซีนต้องใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐได้ฟรีด้วย

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ประชาชนไปจองฉีดวัคซีนทางเลือกโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่คนที่ฉีดวัคซีนทางเลือกดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน (เพราะไม่ได้มาฉีดวัคซีนภาครัฐ) เช่น หากเป็นโควิด-19 หรือหากแพ้วัคซีนจะไม่สามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลของรัฐได้ฟรี

ศาลปกครองกลางเห็นว่าการกระทำ การออกกฎมารองรับวิธีการบริหารแบบนี้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลและขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงสั่งให้ระงับใช้กฎ/วิธีการบริหารแบบดังกล่าว (ส่วนการสั่งเพิกถอนให้รอชั้นพิพากษาคดีต่อไป)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผลประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปคือ 

1. ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาจากทางใด รัฐจะต้องรับรักษาโควิดและรับรักษากรณีแพ้วัคซีนแก่ประชาชนทั้งหมดทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (และประชาชนไม่จำต้องไปซื้อประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิดจากเอกชนเพิ่มอีกก็ได้)
 
2. จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีกฎ/ประกาศใดให้อำนาจกระทรวงสาธารณสุขไปกำหนดให้ประชาชนไปเสียค่าใช้จ่ายเพื่อจองวัคซีนทางเลือกเอง (หรือพูดง่ายๆ ก็คือว่าการให้ประชาชนไปจ่ายค่าวัคซีนเองอาจผิดกฎหมายและประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับค่าวัคซีนคืน) 

ป.ล. คดีฟ้องเรียกเงินค่าจองวัคซีนทางเลือกคืนอีกคดี อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ พ. 3910/2564 (คู่ความคนเดียวกัน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ