svasdssvasds

“ดีแทค” ดีทั่ว ดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำสังคมเข้าถึงเทคโนโลยี

“ดีแทค” ดีทั่ว ดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำสังคมเข้าถึงเทคโนโลยี

“ดีแทค” เดินหน้าภารกิจช่วงโควิด-19 ผ่านแคมเปญโฆษณา “ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม” ส่งเสริมกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึง และสามารถใช้ดิจิทัล ที่เท่าเทียม ลด “ช่องว่างทางดิจิทัล” ที่กำลังซ้ำเติมโครงสร้างสังคมไทยที่กำลังบอบช้ำด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ปัจจุบันสังคมไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัญหา “ช่องว่างทางดิจิทัล” ที่กำลังซ้ำเติมโครงสร้างสังคมไทยที่กำลังบอบช้ำอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังต้องเร่งปรับปรุงเปลี่ยนผ่านไปให้ทันกับอัตราเร่งของดิจิทัลทั่วโลก ซึ่งช่วงที่โควิด -19 ระบาดที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นในหลากหลายมิติแล้วว่าไทยยังมีความเหลื่อมล้ำของสังคมในเข้าถึงเทคโนโลยี

ด้วยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคม “ดีแทค” จึงได้เดินหน้าฟื้นฟูประเทศก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 พร้อมย้ำภารกิจใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล สู้ความเหลื่อมล้ำในวันที่โครงสร้างสังคมเปลี่ยนไปผ่านแคมเปญโฆษณา “ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม” มุ่งส่งเสริมกลุ่มคนเปราะบางให้เข้าถึงและสามารถใช้ดิจิทัล เพื่อเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นๆ ในสังคม พร้อมให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นถึงความรุนแรง ผลกระทบเชิงลึกของปัญหา “ช่องว่างทางดิจิทัล” ที่กำลังซ้ำเติมโครงสร้างสังคมไทยที่กำลังบอบช้ำด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำโดย แคมเปญต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

-ชมแคมเปญ “ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม” เรื่องการศึกษาเด็กไทย คลิก

-ชมแคมเปญ “ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม” กับบริการเรื่องสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ คลิก

-ชมแคมเปญ “ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม” เติมรายได้เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจผ่านพ้นโควิด-19 ไปด้วยกัน คลิก

“ดีแทค” ดีทั่ว ดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำสังคมเข้าถึงเทคโนโลยี

 

โดย ‘นายชารัด เมห์โรทรา’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคมีความเชื่อว่าโทรคมนาคมสามารถสนับสนุนความเท่าเทียมทางดิจิทัล (digital inclusion)ได้ ผ่าน 3 ภารกิจ ดังนี้

1. สัญญาณเน็ตเพื่อทุกคน  (Good For All Connectivity)

2. การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (Affordability Service)

3. การเพิ่มทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ร่วมฟื้นเศรษฐกิจพลิกชีวิตชุมชน มุ่งสร้างทักษะดิจิทัลในเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย โดยดีแทคส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เท่าเทียมและยั่งยืน พร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต

K-SHAPED RECOVERY ภาคการศึกษา โฉมหน้าความเหลื่อมล้ำดิจิทัลเด็กไทย

ทั้งนี้ภาคการศึกษาเป็นอีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีนักเรียนเพิ่มอีกราว 1.2 ล้านคนทั่วโลกต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนถูกสั่งปิด ส่วนนักเรียนไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตสุขภาพ โดยข้อมูลจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เผยว่ามีนักเรียนไทยกว่า 15 ล้านคน ในทุกระดับชั้นต้องหยุดเรียน เพราะโรงเรียนถูกสั่งปิดช่วงโควิด -19 ตลอดช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมา และพบว่ามีนักเรียนจำนวนไม่น้อยไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพเพราะไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตได้

โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2562 พบว่ามีเด็กมากถึง 14.7% หรือกว่า 2.4 ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต และมีครัวเรือนยากจน (รายได้ต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี) จึงทำให้ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ดีแทคได้สนับสนุน 2,000 ซิมพร้อมแพ็กเก็จเน็ตอันลิมิเต็ดความเร็ว 4 Mbps แก่กลุ่มเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ของ กสศ. นำร่องในเขตกรุงเทพฯ สำหรับการเรียนออนไลน์เป็นการเร่งด่วนลดอุปสรรคการเรียนรู้ เตรียมพร้อมหาทางออกระยะยาวในยุคเรียนออนไลน์ มุ่งสู่เป้าหมายความเท่าเทียมทางดิจิทัล (Digital inclusion) และลดการปิดกั้นแม้เกิดสถานการณ์โควิด-19

เมื่อ ‘การเชื่อมต่อ’ ผู้สูงวัยคือ ‘การเชื่อมต่อ’ ปัจจุบันกับอนาคต

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าอีกว่า สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 มิติ ได้แก่ การเข้าถึง (access) และการปรับใช้ (adopt) ซึ่งประเทศไทยมีปัญหาในทั้งสองมิติ สำหรับการเข้าถึง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่า แม้กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว โดยเติบโตจาก 2.2% ในปี 2556 มาเป็น 10.3% ในปี 2561 แต่หากเทียบกับผู้สูงวัยอีก 90% หรือประมาณ 10 ล้านคน ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ดีแทคจึงให้ความสำคัญกับการติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ดีแทคเน็ตทำกิน” ในภารกิจปั้นผู้ประกอบการวัยเก๋า 50+ เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาผู้สูงวัยในการสร้างเสริมทักษะ ความรู้ในการค้าขายออนไลน์ แสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งการให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยเสี่ยงบนโลกออนไลน์ให้ผู้สูงวัยด้วย ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยมากกว่า 8,000 รายจากทีมดีแทคคอลเซ็นเตอร์ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรัฐบาล

เศรษฐกิจของ ‘คนตัวเล็ก ที่ต้องใจใหญ่’ ในยุคโควิด-19

นอกจากนี้ยังมีสำรวจจาก Thai Digital Generation 2021 ที่ระบุว่า การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคือ หัวใจสำคัญของการปรับตัวในกลุ่มผู้ประกอบการทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีความเปราะบางสูง โดยบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่าจะได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางลบน้อยกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มคนเปราะบาง อย่างเช่น ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ก็ยังดิ้นรนทำมาหากินในฐานะผู้ประกอบการตัวเล็กในระบบเศรษฐกิจด้วย ดีแทคได้จึงได้เร่งนำโครงการดีแทคเน็ตทำกินสอนผู้ประกอบการตัวเล็กให้เข้าถึงช่องทางขายออนไลน์เป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยสร้างรายเพิ่มได้ให้มากกว่า 50% และผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

 

 

related