svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,305 ราย เสียชีวิต 32 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,305 ราย เสียชีวิต 32 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (28 ธ.ค. 64) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,305 ราย ติดเชื้อสะสม 2,214,712 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,630 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 390 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 28 ธ.ค. 64

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,305 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 95 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 2,214,712 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย

• เสียชีวิตสะสม 21,630 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 3,070 ราย

• กำลังรักษา 33,639 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 102,303,083 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 390 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 373,170 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 5.18%

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,305 ราย เสียชีวิต 32 ราย

related