Spring News

กรมวิทย์ฯ เผย พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนเพิ่ม 211 ราย ยอดรวมสะสมทะลุ 1,145 ราย

31 ธ.ค. 2564 เวลา 6:43 น. 218

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เผย พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนเพิ่ม 211 ราย ทำให้มียอดสะสมรวม 1,145 ราย โดยเขตสุขภาพที่ 13 พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนสูงสุด

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุถึงการรายงานความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทย ว่า ข้อมูลสะสมตั้งแต่เปิดประเทศ วันที่ 1 พ.ย.-30 ธ.ค.64 พบผู้ติดเชื้อโอไมครอน รวม 1,145 ราย ในจำนวนนี้เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ 620 รายและติดในประเทศ 525 ราย

นพ.ศุภกิจ ระบุว่า ผู้ติดเชื้อโอไมครอน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 จำนวน  211 ราย เป็นผู้มาจากต่างประเทศ 43 ราย ติดเชื้อในประเทศ 168 ราย ทั้งนี้ แนวโน้มพบว่าเจอการติดในประเทศมากกว่ามาจากต่างประเทศ ซึ่งการระบาดในประเทศเป็นวง 2 วง 3 น่าจะมีมากขึ้น 

โดยเขตสุขภาพที่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนมากที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน  325 ราย เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน  309 ราย พบที่ จ.กาฬสินธุ์ มากที่สุด และเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน  128 ราย พบที่ จ.ภูเก็ต มากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ