Spring News

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยัน หน้ากากผ้าป้องกันโอไมครอนได้

30 ธ.ค. 2564 เวลา 2:35 น. 463

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงสถานการณ์โควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน ยัน หน้ากากผ้าจึงยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันได้เหมือนสายพันธุ์อื่นๆ

เมื่อวานนี้ ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงสถานการณ์โควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอนว่า ขณะนี้มีรายงานพบสายพันธุ์โอไมครอนใน 108 ประเทศ โดยสหรัฐอเมริกาตรวจพบแล้วทุกรัฐ ส่วนสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนพบ 3 สายพันธุ์

สถานการณ์โอไมครอนในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตรวจหาสายพันธุ์แล้วประมาณ 8 พันกว่าตัวอย่าง พบสายพันธุ์โอไมครอนสะสม 740 ราย ใน 33 จังหวัด กระจายเกือบทุกเขตสุขภาพ ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก)

โดยพื้นที่ที่ตรวจพบโอไมครอนมากที่สุด คือ กทม. ตามด้วยเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 11 แยกเป็น ผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 489 ราย และติดเชื้อในประเทศ 251 ราย ใน 19 จังหวัด ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดคือ กาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อ 200 กว่าราย ผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีการตรวจยืนยันด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวแล้ว 104 ราย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การแพร่ระบาดในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์เดลต้า

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา (27-28 ธันวาคม 2564) พบว่า สัดส่วนของสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว ขณะนี้พบประมาณ 66% แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยมีเชื้อโอมิครอนแล้ว 66% เนื่องจากตัวอย่างที่สุ่มตรวจส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้การตรวจใน 2 กลุ่มนี้พบสัดส่วนของโอไมครอนสูงมากตามไปด้วย

แต่ในภาพรวมช่วง 2 วันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมด 5 พันกว่าราย ตรวจพบสายพันธุ์โอไมครอน 200 กว่าราย คิดเป็นประมาณ 5-6% ดังนั้น การแพร่ระบาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์เดลต้า

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยัน หน้ากากผ้าป้องกันโอไมครอนได้

นพ.ศุภกิจ กล่าวต่อไปว่า “กรณีหน้ากากผ้าใช้ป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้ ข้อเท็จจริงคือ แม้จะใช้หน้ากาก N95 แต่ถ้าใส่ไม่ถูกต้องก็ป้องกันไม่ได้ 100%

"ทั้งนี้ เชื้อสายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้มีขนาดเล็กลงและยังออกมากับละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ 5-6 ไมครอน ไม่แตกต่างจากเชื้อสายพันธุ์เดิม การใช้หน้ากากผ้าซึ่งป้องกันสายพันธุ์อัลฟา เบต้า และเดลต้าได้ จึงสามารถป้องกันโอไมครอนได้เช่นกัน สิ่งสำคัญต้องใส่ให้ถูกวิธี คือ ใส่ให้แนบกระชับกับใบหน้า” นายแพทย์ศุภกิจกล่าว

ที่มา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ