Spring News

โอไมครอน ระบาดหนักใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบติดเชื้อมากกว่า 80%

By Natt W.

|
02 ม.ค. 2565 เวลา 11:22 น. 809

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะโควิดโอไมครอนในพื้นที่บางละมุง พบแพร่ระบาดเกินกว่า 80%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะโควิดโอไมครอนในพื้นที่บางละมุง พบแพร่ระบาดเกินกว่า 80%

โดยที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเดือนธันวาคม ยืนยันด้วย PCR เป็นดังต่อไปนี้

 • สัปดาห์ที่ 1 58.57 ราย/วัน
 • สัปดาห์ที่ 2 50.4 ราย/วัน
 • สัปดาห์ที่ 3 52.4 ราย/วัน

ค่าเฉลี่ย 3 สัปดาห์แรก 53.79 ราย/วัน

ทว่านับตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เป็นต้นมา อำเภอบางละมุง มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย PCR+ATK ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธ.ค. 2564 วันละเกือบ 100 ราย และ ในวันที่ 27 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 1 ม.ค. 2565 มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นวันละ 136 ราย , 180 ราย , 347 ราย , 396 ราย และ 552 ราย ตามลำดับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

จากการค้นหาเชิงรุกของสาธารณสุขชลบุรี บริเวณตลาด Tree Town

 • วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ตรวจด้วย ATK จำนวน 255 คน มีผลตรวจเป็นบวกจำนวน 36 ราย อัตราพบเชื้อ 14.12%
 • วันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตรวจด้วย ATK จำนวน 205 คน มีผลตรวจเป็นบวกจำนวน 31 ราย อัตราพบเชื้อ 15.12%
 • วันที่ 1 ม.ค. 2565 ตรวจด้วย ATK จำนวน 264 คน มีผลตรวจเป็นบวกจำนวน 67 ราย อัตราพบเชื้อ 25.38%

จากการสุ่มตรวจหาโควิดโอไมครอน ในอำเภอบางละมุง ตัวอย่าง 79 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดโอไมครอน 64 ราย โควิดเดลต้า 9 ราย ตัวอย่างสุ่มไม่มีคุณภาพอีก 6 ราย สรุปได้ว่าพบโควิดโอไมครอนไม่ต่ำกว่า 81%

จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ชัดว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะโควิดโอไมครอน ในอำเภอบางละมุงอย่างรวดเร็ว ทำให้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีออกมาตรการเบื้องต้นดังนี้

 1. ค้นหาเชิงรุก ประกาศแจ้งให้ผู้ที่ไปสถานบันเทิง ร้านเหล้า ตรวจ ATK ทุกคน ทันทีภายใน 1-2 วันนี้ และอีก 5 วัน โดยตรวจด้วยตนเอง และ ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ที่อำเภอ หรือ ที่อื่นๆ ตามเห็นสมควร เพื่อกรองผู้ติดเชื้อออกมาให้มากที่สุด
 2. ปิดร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกร้าน ในพัทยา และ/หรือ ในอำเภอบางละมุงเว้นแต่มีการคัดกรองด้วย ATK ทุกคนทุกวัน ทั้งลูกค้าและพนักงาน
 3. ห้ามเปิดประกอบกิจการลักษณะสถานบันเทิงโดยเด็ดขาด
 4. เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ เริ่มมีปัญหา Hospitel ไม่เพียงพอ
 5. ศูนย์ปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉินอำเภอบางละมุง เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์

นอกจากนี้ใคร่ขอความร่วมมือมายังประชาชนที่อาศัยในอำเภอบางละมุงดังนี้

 1. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังร้านอาหารจำหน่ายสุรา หรือเข้าไปบริเวณ ตลาดทรีทาวน์ ซอยบัวขาว วอล์คกิ้งสตรีท หรือได้เข้าไปบริเวณที่แออัด เบียดเสียด อากาศไม่ถ่ายเท หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ ATK ด้วยตนเอง หรือไปตรวจ ATK ที่ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง 2 ครั้ง ครั้งแรก และ อีก 5 วัน
 2. ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัวอยู่บ้าน 7 วันหากฉีดวัคซีนครบ หรือ 14 วัน หากฉีดวัคซีนไม่ครบ
 3. ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดทั้งส่วนบุคคลและสถานประกอบการ
 4. ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านฉีดวัคซีนให้ครบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ