โรงพยาบาลศิริราช ขอความร่วมมืองดเยี่ยม-จำกัดคนเฝ้าไข้ เริ่ม 4 ม.ค. นี้!

03 ม.ค. 2565 เวลา 4:33 น. 1.6k

โรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศ ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมขอจำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมขอความร่ววมือไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้ เริ่มตั้งแต่ 4 ม.ค. 65 นี้!

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศเรื่อง การเข้าเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ผู้ป่วย เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย” และจำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 ห้อง โดยขอความร่วมมือไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้

ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้ง ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ประกาศ รพ.ศิริราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ