svasdssvasds

ชาวสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าเยอรมนีไม่ต้องกักตัว

ชาวสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าเยอรมนีไม่ต้องกักตัว

เยอรมนี ลดระดับมาตรการเดินทางเข้าประเทศให้แก่สหราชอาณาจักร ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ยังไม่ฉีดวัคซีนต้องกักตัวอย่างน้อย 5 วัน

เยอรมนีจะอนุญาตให้นักเดินทางจากสหราชอาณาจักรที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว

กฎการเดินทางใหม่เป็นผลมาจากเยอรมนีลดระดับสหราชอาณาจักรเป็น "พื้นที่เสี่ยงสูง" หลังจากที่สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ถูกจัดเป็น "พื้นที่โควิดโอไมครอน" ที่แม้แต่ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องเข้าสู่มาตรการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง

ภายใต้กฎใหม่ ผู้ที่เดินทางมาถึงโดยไม่ได้รับวัคซีนจะยังคงต้องแยกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน

related