KYM ให้สถาบันการเงินติดตามความเสี่ยงร้านค้า รองรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

07 ม.ค. 2565 เวลา 7:51 น. 312

พาส่องนโยบาย KYM ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สถาบันการเงินติดตามความเสี่ยงร้านค้า รองรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ วันนี้จะพาไปดูว่ามีรายละเอียดอย่างไร และจะเป็นประโยชน์ยังไงบ้าง ติดตามจากบทความ

เริ่มไปแล้วเมื่อ 1 มกราคม 2565 สำหรับแนวปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM)ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ได้ให้ธนาคารพาณิชย์-แบงก์รัฐ-น็อนแบงก์ สถาบันการเงินและผู้ประกอบการธุรกิจการเงิน ได้ติดตามความเสี่ยงร้านค้ากว่า 8.1 ล้านร้านค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อการชำระเงินผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต/เดบิต และ QR Code หรือชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วันนี้ #สปริงนิวส์ ได้สรุปสาระสำคัญของ KYM  แบบเข้าใจง่าย ๆ รวมถึงรายละเอียดของนโยบายนี้มีอะไรบ้าง และที่สำคัญมันสำคัญยังไงก็บสถาบันการเงิน และร้านค้า ที่ทำแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรบ้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

KYM ให้สถาบันการเงินติดตามความเสี่ยงร้านค้า รองรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
*จะมีการประเมินจัดระดับความเสี่ยงร้านค้า 3 ระดับ คือ
1. ร้านค้าทั่วไป 
2. ร้านค้าที่เข้าลักษณะความเสี่ยงสูง 
3. ร้านค้าที่เข้าลักษณะต้องห้าม
*กําหนดให้รู้จักร้านค้า ประเมิน ติดตาม สอบทาน บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน 
* เริ่มบังคับไปแล้ว 1 มกราคม 2565

 

 

-ประโยชน์ของ ‘KYM’ คือ
*ให้สถาบันการเงินรู้จักลูกค้าให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ รับทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
*ส่งเสริมให้บริการการชำระเงินให้บริการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ร้านค้า
*ให้รู้จัก พิสูจน์ทราบร้านค้า บริหารจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงร้านค้า
*ป้องกันช่องทางทุจริต ฟอกเงินหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่อาจส่งผลต่อลูกค้า
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ