svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,263 ราย เสียชีวิต 14 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,263 ราย เสียชีวิต 14 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (8 ม.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,263 ราย ติดเชื้อสะสม2,261,039 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,813 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,766 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด (8 ม.ค. 65)

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,263 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 351 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 2,261,039 รราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย

• เสียชีวิตสะสม 21,813 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,865 ราย

• กำลังรักษา 47,964 ราย

• ฉีดวัคซีน 561,130ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 105,861,365 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,766  ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 388,096 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 6.96%

related