svasdssvasds

สบส.เพิ่ม Hotel Isolation รับนักท่องเที่ยวกลุ่มสีเขียว และกลุ่มไม่มีอาการ

สบส.เพิ่ม Hotel Isolation รับนักท่องเที่ยวกลุ่มสีเขียว และกลุ่มไม่มีอาการ

สบส. เผย คปภ. ได้หารือพิจารณาให้บริษัทประกันสุขภาพในไทย ทำแพคเกจเสนอให้ครอบคลุมการรักษาโควิด-19ในไทย เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะชาวต่างชาติ พิจารณาซื้อประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมการรักษา เตรียมขยาย Hotel isolation สำหรับกลุ่มที่ไม่มีอาการ

 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุถึงสถานการณ์เตียงในฮอสพิเทล กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประมาณ 116 แห่ง ทั้งหมด 30,000 เตียง ซึ่งในขณะนี้ยังมีจำนวนเตียงว่างเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาก็มีฮอสพิเทลทยอยปิดตัวลงไปบ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง รวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้บริการ 

 แต่ขณะนี้พบว่า มีโรงแรมมาขอเปิดฮอสพิเทลเพิ่มเป็นระยะ กรณีประชาชนที่จะเข้ารักษาในฮอสพิเทล ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ เป็นผู้ประเมินอาการและสภาพแวดล้อมที่บ้านด้วย 

 ส่วนกรณีการซื้อประกันสุขภาพหรือประกันโควิด-19 ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการพูดคุยกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ถึงการวินิจฉัยอาการโรค หากพบติดเชื้อ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เพราะถือเป็นสถานพยาบาลประเภทหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย คนไข้ที่ติดเชื้อมีสิทธิ์ที่จะได้การคุ้มครองดูแล ตามสิทธิ์ประกันต่างๆที่ได้มีการซื้อไว้ 

 กรณีผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ซื้อประกันสุขภาพก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแต่ไม่ครอบคลุมในการรักษาหากพบการติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า แนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิค 19 ในประเทศไทยตอนนี้ หากติดเชื้อมีอาการหรือไม่มีอาการ จะเข้าสู่การรักษา HI /CI หรือ ฮอสพิเทล แต่ส่วนใหญ่ที่พบปัญหา คือกรมธรรม์ของชาวต่างชาติ หากติดเชื้อแล้วไม่มีอาการก็จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• 30 โรงแรมไทย ปรับตัวสู้โควิด พลิกวิกฤตนำห้องพักทำ Hospitel หารายได้

• เช็กราคา 15 HOSPITEL กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ทางเลือกของผู้ป่วยโควิด-19

• หนุ่มติดโควิด แชร์ประสบการณ์กักตัวที่ Hospitel สะดวกสบายกว่าที่คิด

 ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนวทาง คือ ได้หารือ กับ คปภ. เสนอให้มีบริษัทประกันสุขภาพของคนไทย ให้ทำแพคเกจครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 10 กว่าบริษัท โดยจะเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับฝ่ายท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ให้พิจารณาซื้อประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย ซึ่งจะง่ายต่อการเบิกจ่ายค่ารักษาอีกด้วย 

 ซึ่งบริษัทประกันต่างประเทศบางบริษัทจะให้ผู้ติดเชื้อสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน ซึ่งเกิดความไม่สะดวกกับผู้ป่วย รวมถึงบริษัทประกันต่างชาติผลการคุ้มครองจะต้องรอ 7-10 วัน

 แนวทางที่ 2 เมื่อมาถึงสนามบิน หากตรวจพบไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในไทย ก็จะให้นักท่องเที่ยวซื้อประกันสุขภาพกลุ่มนี้ โดยการคุ้มครองจากมีผลทันที 

โดยช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุรักษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการท่องเที่ยวจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากเห็นชอบก็จะได้ออกเป็นมติต่อไป 

 ตอนนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาที่พบประกันไม่ครอบคลุมการศึกษานักท่องเที่ยว เช่น ที่จังหวัดชลบุรีได้มีการเปิด Hotel  isolation ซึ่งเป็นโรงแรมที่เปิดรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วกลับมาเป็นห้องพักที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ ซึ่งระบบการดูแลในลักษณะนี้จะเหมือนกับ HI มียามีเวชภัณฑ์และจะมีแพทย์ตรวจติดตามอาการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงอาหาร 3 มื้อ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายเอง

 

  ขณะเดียวกันในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายฮอสพิเทล ซึ่งเป็นการปรับอัตราให้เหมาะสม รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ทั้งนี้ฮอสพิเทลก็จะเป็นอีกระบบหนึ่ง ที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ในการดูแลผู้ป่วย 

 ส่วนความกังวลของประชาชนที่ซื้อประกันสุขภาพหรือประกันโควิด-19 ไว้แล้ว กลัวว่าจะไม่ได้รับวงเงินหากทำการรักษาที่บ้าน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า เบื้องต้นได้รับทราบถึงปัญหาแล้ว และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหารือกับคปภ.เพื่อพิจารณา 

ทั้งนี้โรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยว จากเดิมที่ได้เตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยวไว้อาจจะมีบางส่วนที่ปรับเข้าสู่ระบบ Hotel isolation มากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งค่าใช้จ่ายยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สปสช.กำหนดให้ไว้อยู่ที่ 1,000 บาทต่อคน

 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอธิบายเพิ่มเติมว่า ฮอสพิเทลวางไว้ในการดูแลผู้ติดเชื้อ รองจากโรงพยาบาล จัดมีทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ประจำ แต่ Hotel isolation เป็นรูปแบบที่ปรับมาจากระบบ HI ที่พบว่า มาจากผู้ติดเชื้อไม่สะดวกรักษาตัวที่บ้าน แต่อยากเข้ารับการรักษาแบบ HI ซึ่งการรักษาดูแลต่างๆ จะคล้ายกับระบบ HI แค่เปลี่ยนนอนจากที่บ้านเป็นนอนในโรงแรม ก็จะเป็นในส่วนโรงแรม 2-3 ดาวขนาดเล็กที่พอจะรองรับได้ ซึ่งระบบดังกล่าวใช้ได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทย แต่จะเหมาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า ที่ประกันไม่ครอบคลุมการรักษา

related