สถานการณ์การครองเตียงการจากติดเชื้อโควิดล่าสุดจากระทรวงสาธารณสุข

14 ม.ค. 2565 เวลา 6:36 น. 177

แถลงการณ์ล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุข ถึงภาพรวมสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 14 มกราคม 65

เปิดเผย ยอดรวมสถานการณ์การครองเตียง โดยเปรียบเทียบในช่วงระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 65 (5 วัน) พบว่ามียอดรวมการครองเตียงทั่วประเทศเพิ่มขึ้น จากในวันที่ 9 มกราคม 65 ยอดรวม 35,829 ราย ส่วนในวันที่ 13 มกราคม 65 มียอดรวม 46,873 ราย เพิ่มขึ้น 30.82% ส่วน ยอดรวมการครองเตียง ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจาก 7,488 รายเป็น 11,742 ราย

อัตราการครองเตียงล่าสุดรายงานเมื่อวันที่ 14 มกราคม 65

เตียงระดับสาม (สีแดง) จากยอด 213 ราย เป็น 182 ราย (กทม.ยอดคงที่ 25 ราย)

เตียงระดับสอง (สีเหลือง) จากยอด 1,681 ราย เป็น 3,095 ราย (กทม.513 ราย เป็น 1,246 ราย)

เตียงระดับหนึ่ง (สีเขียว) จากยอด 33,935 ราย เป็น 43,506 ราย (กทม.6,950 ราย เป็น 10,471 ราย)

 

โดยมีแนวโน้มที่ดี พบว่าการครองของเตียงในผู้ป่วยระดับ 3 สีแดงทั้งประเทศ ลดลงจาก 213 ราย เหลือ 182 ราย คิดเป็น 14.55% ซึ่งแสดงว่า วัคซีน ที่ประชาชนได้รับมีประสิทธิภาพสูงช่วย ป้องกันการติดเชื้อ และการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ผลเป็นอย่างดี   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ