svasdssvasds

สังเกตอาการโควิด-19 เราติดสายพันธุ์ไหน ตรวจเช็ก รักษากันตั้งแต่เริ่มต้น

สังเกตอาการโควิด-19 เราติดสายพันธุ์ไหน ตรวจเช็ก รักษากันตั้งแต่เริ่มต้น

สังเกตอาการโควิด-19 อาการโควิดโอไมครอน BA.1 และ BA.2 สืบเนื่อง สถานการณ์การระบาดโควิดในประเทศไทยผ่านระลอกที่ 4 มา และเข้าสู่ระลอกที่ 5 แล้ว เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาสูงขึ้น มาเช็กร่างกายกันเถอะว่าเรามีอาการอะไรบ้าง

อาการโควิดสายพันธุ์ต่างๆ ที่ระบาดในสถานการณ์ปัจจุบัน

แม้จำนวนการครองเตียงยังอยู่ในร้อยละ 20 ซึ่งสายพันธุ์ที่ระบาดสูงในเมืองไทยยังคงเป็นสายพันธุ์เดลตาอยู่ สถานการณ์ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง โดยผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนบางส่วนมีภูมิคุ้มกันลบล้างฤทธิ์ เดลตา ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

** ไม่แนะนำ ผู้ที่ไม่ติดเชื้อโควิด เสี่ยงไปติดเชื้อเพื่อป้องกันสายพันธุ์ เดลตา **
 

อาการโควิดโอไมครอน มีอะไรบ้าง

ระบาดจากคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับ
โดยสังเกตอาการดังต่อไปนี้

-เจ็บคอ

-ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย

-เหนื่อยมาก

-ไอแห้ง

-มีเหงื่อออกตอนกลางคืน (เน้น) แม้จะนอนหลับในห้องเย็น ซึ่งทำให้เปียกโชกจนอาจต้องลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

 

ลักษณะอาการโควิด สายพันธุ์เดลตา
ระบาดจากคลัสเตอร์แคมป์คนงาน
โดยสังเกตอาการดังต่อไปนี้

-อาการคล้ายหวัดธรรมดา

-ไม่ค่อยสูญเสียประสาทการรับรส

-มีน้ำมูก

-เจ็บคอ

-ปวดศีรษะ

ลักษณะอาการโควิด19 สายพันธุ์อัลฟ่า
ระบาดจากสถานบันเทิงทองหล่อ

โดยสังเกตอาการดังต่อไปนี้

-มีไข้

-มีน้ำมูก

-อาเจียน

-ท้องเสีย

-ปวดเมื่อย

-ไอ เจ็บคอ

-ปวดศีรษะ

-หนาวสั่น

-การรับรส ได้กลิ่นผิดปกติ

 

ลักษณะอาการโควิด สายพันธุ์เบต้า
ระบาดจากคลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร
โดยสังเกตอาการดังต่อไปนี้

-เจ็บคอ

-ปวดเมื่อย

-ปวดศีรษะ

-ท้องเสีย

-ตาแดง

-มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง

-นิ้วมือและเท้าเปลี่ยนสี

-การรับรส ได้กลิ่นผิดปกติ

 

ทั้งนี้การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงติดเชื้อโควิดด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และไม่อยู่ในพื้นที่แออัด เป็นการป้องกันเบื้องต้นที่ช่วยไม่ให้เราติดเชื้อหรือเป็นผู้แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวแก่คนรอบข้าง แต่การสังเกตอาการโควิดอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้เราสามารถตรวจจับความผิดปกติและตรวจตัวเองด้วยชุดตรวจเมื่อไปในพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยมา จะทำให้รับการรักษาและติดต่อหน่วยงานที่ดูแลได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษา

related