svasdssvasds

Apple เคาะ พนักงานต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส เพื่อป้องกันโควิด-19

Apple เคาะ พนักงานต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส เพื่อป้องกันโควิด-19

Apple Inc ส่งจดหมายเวียนแจ้งพนักงาน จำเป็นต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสในการเข้าทำงานที่สำนักงานเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะโควิดโอไมครอนที่สามารถแพร่เชื้อได้สูง

Apple Inc ส่งจดหมายเวียนภายใน กำหนดให้พนักงานร้านค้าปลีกและในองค์กรต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น หรือ บูสเตอร์โดส

ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. เป็นต้นไป พนักงานของ Apple ที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือผู้ที่ไม่ได้ส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการตรวจโควิด-19 เป็นลบเพื่อเข้าไปในสถานที่ทำงานของ Apple โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่า ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ มีผลกับทั้งพนักงานในองค์กรและร้านค้าปลีกหรือไม่

"เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 กับการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้สูง เช่น โอไมครอน ตอนนี้การฉีดบูสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโควิด-19" ตามบันทึกจาก Apple

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

บริษัทในสหรัฐฯ หลายแห่งได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับโควิด-19 กำหนดให้ฉีดวัคซีน และเลื่อนแผนบริการกลับที่สำนักงาน เนื่องจากโควิดโอไมครอนที่ทำให้ยอดติดเชื้อสูงขึ้นทั่วประเทศ

ในสัปดาห์นี้ Meta เจ้าของ Facebook ได้กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสพนักงานทุกคนที่กลับมาทำงานที่สำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ ยังเลื่อนการเปิดสำนักงานในสหรัฐฯ เป็นวันที่ 28 มี.ค. จากแผนเดิมในวันที่ 31 ม.ค.

เช่นเดียวกัน Google กำหนดให้มีการทดสอบโควิด-19 รายสัปดาห์ชั่วคราวสำหรับพนักงานที่ต้องเข้าสำนักงานในสหรัฐฯ

รวมถึง Amazon ที่เสนอเงิน 40 ดอลลาร์ (1,300 บาท) ให้พนักงานที่ทำงานคลังสินค้าของสหรัฐฯ เพื่อไปรับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส

related