Spring News

เช็กเงื่อนไขลดวันกักตัว “ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง” จาก 10 วัน เหลือ 7 วัน

21 ม.ค. 2565 เวลา 6:27 น. 24.6k

เช็กเลยเงื่อนไขลดวันกักตัว "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" จาก 10 วัน เหลือ 7 วัน พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ATK ในวันที่ 5-6 หากไม่พบเชื้อสามารถออกมาทำงานได้ปกติ

วันที่ 20 ม.ค.65 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ชุดใหญ่) ได้มีมติเห็นชอบ ปรับรูปแบบและลดวันกักตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ จากเดิม 10 วัน เป็นกักตัว 7 วัน ให้สังเกตอาการอีก 3 วัน และทำการตรวจหาเชื้อด้วยที่ตรวจแบบ ATK

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด "เสี่ยงสูง" กับผู้ติดเชื้อ กักตัว 7 วัน และให้สังเกตอาการอีก 3 วัน ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit หรือ ATK โดยการตรวจสอบอาการป่วยของตนเองทุกวัน ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หรือวันที่ 6 หลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย และสังเกตอาการอีก 3 วัน หลังจากนั้นสามารถออกนอกพื้นที่ได้ ไปทำงานได้ แต่ให้เลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือเข้าพื้นที่แออัด ป้องกันตัวเองสูงสุด และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 หลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ