svasdssvasds

คกก.โรคติดต่อฯมีมติลดวันกักตัวเดินทางเข้าไทย แบ่ง 3 กลุ่ม น้อยสุด 7 วัน

คกก.โรคติดต่อฯมีมติลดวันกักตัวเดินทางเข้าไทย  แบ่ง 3 กลุ่ม น้อยสุด 7 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเสนอ ศบค. ลดวันกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทวันกักตัวเหลือ 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันนี้ (23 ก.ย. 64) ที่กระทรวงสาธารณสุข ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงมติการประชุม เรื่องการลดวันกักตัวในการเดินทางเข้าประเทศ ว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร จากเดิม 14 วัน และต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน แล้วแต่กรณี โดยจะนำเสนอ ศบค.ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การกักตัว 7 วัน ผู้เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือตามที่วัคซีนกำหนด และต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางด้วยวิธี RT-PCR เมื่อมาถึงประเทศไทยจะต้องตรวจวันที่ 0 และ ก่อนที่จะออกจากการกักตัว คือ วันที่ 7

การกักตัว 10 วัน ในกรณีไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ให้ตรวจด้วย RT-PCR 2 ครั้ง คือ วันที่ 0 และก่อนที่จะออกจากกักตัว โดยจะต้องเป็นการเดินทางเข้ามาทางอากาศเท่านั้น

การกักตัว 14 วัน ฉีดวัคซีนไม่ครบ มาด้วยช่องทางบก จะต้องมีการตรวจRT-PCR 2 ครั้ง

related