svasdssvasds

โควิด-19 ทำเด็ก 1 ใน 4 ทั่วโลก ซึมเศร้าเกินวัย เครียดเพิ่ม 2 เท่าก่อนโรคระบาดมา

โควิด-19 ทำเด็ก 1 ใน 4 ทั่วโลก ซึมเศร้าเกินวัย เครียดเพิ่ม 2 เท่าก่อนโรคระบาดมา

รายงานการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 กับ เด็กกว่า 80,000 คนทั่วโลก ในช่วงอายุ 4-17 ปี ซึ่งมีการค้นพบ ข้อที่น่าเป็นกังวลใจต่อสุขภาพจิตของคนวัยนี้ นั่นคือ ความแข็งแรงของสุขภาพจิตในเด็ก ลดลงกว่า 40 % 1 ใน 4 ทั่วโลก ซึมเศร้าเกินวัย เครียดเพิ่ม 2 เท่าก่อนโรคระบาดมา

โควิด-19 กลายเป็นภัยร้ายสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลก เพราะมันทำให้ โลกต้องเกิดวิถีชีวิตใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า New Normal  ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างในสังคม ทุกคนในสังคมต้องอยู่ในวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นชิ้นจากปกติ เรื่องในลักษณะนี้ อาจจะเป็นปัญหาไม่มากกับบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่  แต่ การที่ต้องอยู่ในวิถี New Normal  ห่างไกลจากการเข้าสังคมเป็นเวลานานๆ มันส่งผลกระทบต่อ ประชากรในวัยเด็กเป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบอย่ารุนแรงจนส่งให้มีภาวะซึมเศร้า 
.
ทั้งนี้ CNN เพิ่งเผยแพร่ รายงานการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 กับ เด็กกว่า 80,000 คนทั่วโลก ในช่วงอายุระหว่าง  4-17 ปี (ค่าเฉลี่ยของผู้ถูกสำรวจอยู่ที่ 13 ปี ) ซึ่งมีการค้นพบ จากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อที่น่าเป็นกังวลใจต่อสุขภาพจิตของคนวัยนี้ นั่นคือ ความแข็งแรงของสุขภาพจิตในเยาวชนลดลงกว่า 40%
.
โดยกลุ่มตัวอย่างจาก 80,000 คนทั่วโลก มีมากกว่า 1 ใน 3 กล่าวว่าพวกเขารู้สึกอยู่ในอาการเศร้า หมดหวัง อีกทั้งยังเกิดอารมณ์เชิงลบ มากมายเช่นโกรธ หงุดหงิด หรือวิตกกังวลเกินเหตุ
โควิดทำเด็ก 1 ใน 4 ทั่วโลก ซึมเศร้าเกินวัย เครียดเพิ่ม 2 เท่าก่อนโรคระบาดมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลชี้ว่า เด็กและวัยรุ่นจำนวน 1 ใน 4 คนทั่วโลกมีอาการภาวะซึมเศร้าทางคลินิก และอีก 1 ใน 5 คนกำลังวิตกกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาดของโควิด-19
.
และมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะย่ำแย่ลงไปอีก หากโลกยังต้องอยู่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แบบนี้ และ หน้ากากอนามัย ยังเป็นอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์ เวลาที่ต้องเข้าสังคม พบผู้คน
.
สำหรับ สาเหตุที่ทำให้ เด็กและวัยรุ่น ซึมเศร้ากันมากขึ้น นั่นเป็นเพราะ ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และขาดการเข้าสังคมที่เคยมี  หรือต้องแยกตัวทางสังคมมากขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้โรงเรียน ต้องหยุดและต้องไปเรียนออนไลน์ นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของกำหนดการเปิดเรียนทำให้แนวโน้มมีความรุนแรงขึ้นจนเกิดอาการหมดความสนใจในสิ่งต่างๆ และสุดท้ายจากปัจจัยทั้งหมด มันส่งแรงบวกให้กลายเป็นเวลา ทุกคนในสังคมอยู่ในภาวะซึมเศร้า รวมถึงเด็กและวัยรุ่นจำนวนมาก
.
เงื่อนไขในการใช้ชีวิตในช่วงที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก นั่นทำให้เด็กๆ ต้องเจอกับกดดันมากเกินปกติ ที่พวกเขาควรพบตามวัยที่กำลังเติบโต ในหลายๆเคส มีเด็กที่มีความเครียดอยู่แล้วจากปัญหาครอบครัว ความรู้สึกเหล่านี้อาจกลายเป็นความคิดฆ่าตัวตายได้แม้แต่เด็กที่เคยร่าเริงที่สุด 

 

สำหรับ ทางออก หรือการ Move on จากจมอยู่ในความซึมเศร้าเกินวัยนั้น , ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นว่า สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ควรปล่อยให้ภาวะซึมเศร้าอยู่กับตัวเองนานๆ ทางแก้คือ ควรมีการเปิดโรงเรียนให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้  และผู้ปกครองก็สามารถตรวจเช็คพฤติกรรมของลูกๆ ซึ่งการจะเปิดโรงเรียนได้นั้น ก็ต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องให้นโยบายรัฐ เอื้อต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกติ  เพราะเยาวชน ยังมีช่วงเวลาที่เหลือ ในการใช้ชีวิตอีกมาก หากต้องเจอกับ ภาวะซึมเศร้า ก่อนวัยอันควร ย่อมเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่ สัญญาณที่ดีแน่

related