svasdssvasds

ปี 2021 ประชากรไหลเข้ากรุงโตเกียวแตะระดับต่ำสุด ท่ามกลางการระบาดโควิด-19

ปี 2021 ประชากรไหลเข้ากรุงโตเกียวแตะระดับต่ำสุด ท่ามกลางการระบาดโควิด-19

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่า ปี 2021 ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชากรเดินทางเข้ากรุงโตเกียวน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 สะท้อนถึงการแพร่กระจายของกระแสทำงานที่บ้าน

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่า ปี 2021 ถือเป็นปีที่มีประชากรเดินทางเข้ามาทำงาน-อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 เหตุมาจากการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19

แม้ว่าปีที่แล้วจะผู้คนจะย้ายเข้าเมืองหลวงของญี่ปุ่นมากกว่าย้ายออกถึง 5,433 คน แต่ถึงอย่างไรก็ลดลงจากปีก่อนหน้ากว่า 25,692 คน เห็นได้ชัดว่าการชะลอตัวสะท้อนถึงการแพร่กระจายของการทำงานที่บ้านอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการไหลเข้าสุทธิที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ในปี 2020

ตามสถิติการย้ายถิ่นภายใน แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ที่ย้ายเข้าโตเกียวในปี 2021 มีจำนวนทั้งสิ้น 420,167 คน ลดลง 12,763 คนจากปีก่อนหน้า ในขณะที่จำนวนผู้ที่ออกจากเมืองหลวงมีทั้งหมด 414,734 คน เพิ่มขึ้น 12,929 คน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ผู้คนที่ย้ายเข้ามาโตเกียวมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ย้ายออกประมาณ 70,000-80,000 ทุกปีระหว่างปี 2014-2019 ก่อนการแพร่กระจายของโควิด-19 ตามข้อมูล

ในขณะเดียวกัน ปริมาณการไหลเข้าสุทธิในเขตปริมณฑลที่กว้างขึ้น รวมถึงจังหวัดชิบะ คานางาวะ และไซตามะ ลดลงมาอยู่ที่ 81,699 ในปี 2021 ลดลง 17,544 จากปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะสร้างสมดุลระหว่างการไหลเข้าและการไหลออกของประชากรในพื้นที่โตเกียวภายในปีงบประมาณ 2024

related