svasdssvasds

รู้หรือไม่ ? ยื่นเสียภาษีคริปโทเคอร์เรนซี มีหลักฐานอะไรบ้าง ก่อนลงทุน

รู้หรือไม่ ? ยื่นเสียภาษีคริปโทเคอร์เรนซี มีหลักฐานอะไรบ้าง ก่อนลงทุน

ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย และนักลงทุน หลายคนเริ่มเข้าไปศึกษารูปแบบการเสียภาษีแล้ว วันนี้จะพาไปดูว่าหากจะยื่นเสียภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง และขั้นตอนการยื่นทำยังไง

นักลงทุนรายใหม่ต้องศึกษาภาษีคริปโทเคอร์เรนซีให้ดี

เริ่มเห็นวงการคริปโทเคอร์เรนซีในเมืองไทยเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าจะยังมีหลายๆอย่างยังไม่เคาะ และยังไม่ลงตัว แต่ในเรื่องของภาษีคริปโทเคอร์เรนซี นั้นกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ไม่รอช้าเสือปืนไวรีบเดินหน้าเคลอดภาษีคริปโทเคอร์เรนซีไว้รอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะต้องจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากภาษีเหล่านี้

ภาษีคริปโทเคอร์เรนซีคนกำลังให้ความสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ กรมสรรพากร ได้ออกมาเผยโฉมคู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงภาษีโทเค็นดิจิทัล หลายคนก็ได้เข้าไปศึกษารายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย เพื่อจะได้รู้ก่อนการลงทุนจริง ในส่วนของรูปแบบการเสียภาษีหลายคนอาจทราบแล้ว วันนี้ #สปริงนิวส์ จะพามาส่องดูว่า เสียภาษีคริปโทเคอร์เรนซี มีหลักฐานอะไรบ้าง มีวิธีการขั้นตอนการเข้าไปยื่นยังไงบ้าง ตามรายละเอียดที่สรุปมาให้จากคู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร ดังนี้

นักลงทุนต้องเตรียมหลักฐานยื่นภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ดังนี้

จะยื่นภาษีต้องรู้สิ่งเหล่านี้

-หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

-อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง

-หลักฐานใบกำกับภาษี / ใบเสร็จค่าใช้จ่าย

-แจ้งจำนวนที่ซื้อ/ขาย

-แจ้งมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี ณ วันที่ทำธุรกรรม

-เตรียมรายละเอียดผู้ซื้อ/ผู้ขาย สำหรับการซื้อ/ขาย (ถ้ามี)

เปิดขั้นตอนการยื่นภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ต้องทำยังไง ?

- ไปที่เว็บกรมสรรพากร เลือกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

-ไปที่การชำระภาษี ยื่นในแบบออนไลน์

- ให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน

-ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ รอรหัส OTP

-ให้คลิกที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90

-นักลงทุนลองตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ถ้าผิดแก้ไขได้ ถ้าถูกกดถัดไป

-ให้นักลงทุนเลือกยื่นแบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้การลงทุนดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ จากคริปโทเคอร์เรนซี

-ให้กดที่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ กรอกเงินทั้งหมด ภาษี ณ ที่จ่าย 15%

-ต่อมา สุดท้ายให้ใส่เลขผู้จ่ายเงินได้ กดยืนยัน ก็จะเสร็จเรียบร้อย

 

related